2013. évi LXXXI. törvény egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

2. Az összerendelési nyilvántartással összefüggő törvénymódosítások
18. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz. tv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:…

3. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

4. Az elektronikus kapcsolattartással összefüggő törvénymódosítások…”

Forrás:
2013. évi LXXXI. törvény egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról; Magyar Közlöny; 2013.évi 96. szám, 2013. június 13.; 54721-54734. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.