Találat: közigazgatási hatósági eljárás

Csetbotok a kormányzati platformok szolgálatában, alkalmazási követelmények és átláthatósági hatások

„Cél: A kormányzati tevékenységeken belül markáns digitalizációs folyamatokat láthatunk az elmúlt néhány évben hazánkban és nemzetközi szinten egyaránt. E környezetben természetszerűleg váltja fel az emberi tevékenységet a szoftveres megoldás, s ez igaz a kormányzati platformokon keresztül zajló hatósági jellegű kapcsolattartásra az ügyfelekkel. A tanulmány célja feltárni a chatbot jellegű kommunikációs formák közigazgatási alkalmazási feltételeit, azt az esetet vizsgálva, ha a kormányzati platformon hatósági eljáráshoz kapcsolódó ügyintézés is történik e kapcsolattartási forma igénybevételével. A tanulmány további célja, hogy feltárja és rendszerbe foglalja a...

Részletek

A tisztességes hatósági eljárás alkotmányos elve és érvényesülése Magyarországon

„Értekezésem fókuszában a tisztességes eljárás alkotmányos elve áll. Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglaltakon, a bírói gyakorlat által értelmezett törvényi rendelkezéseken, azaz a jogi jelentéstartamokon túl azonban, a fogalomnak köznapi jelentése is van, amely nem szakítható el teljesen a jogi síktól. Jelen tanulmányban a tisztességes eljárás kifejezést egyrészt hatósági eljárásjogi értelemben, a jó közigazgatás elvárásaként használom, másrészről pedig az ítélkezési értelemben felfogott tisztességes eljárás mivoltára utalok, azonban e két értelmet a szövegkörnyezet által egymástól kellőképpen elhatárolom. Jelen munka a hatósági eljárásokat...

Részletek

A hazai közigazgatási hatósági eljárás 65 év távlatában

„Hazánkban a közigazgatási hatósági eljárás általános tételes jogi szabályozása nem tekint vissza olyan régmúltra, mint a polgári perrendtartás vagy a büntetőeljárási kódex első kodifikációi. A közigazgatás is csupán a 19. század derekán önállósult. A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk 1. §-a értelmében„Az igazságszolgáltatás a bírói hatalomtól elkülöníttetik.”, ettől az időponttól beszélhetünk hazánkban a hatalmi ágak tiszta elválasztásáról. Ezt követően megjelentek az egyes jogszabályok eljárásjogi rendelkezésekkel – mint például a kisajátításról szóló 1868. évi LV. törvény – azonban az egyes...

Részletek

Tovább egyszerűsödnek a hatósági eljárások, csökkennek a földügyi eljárások költségei és átfutási ideje, valamint elektronizálttá válik az ingatlan-nyilvántartási eljárás is jövőre

„Csökkennek a földügyi eljárások költségei és átfutási ideje, valamint elektronizálttá válik az ingatlan-nyilvántartási eljárás is jövőre – mondta dr. György István államtitkár Szolnokon. Záróeseményéhez érkezett a „Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazás gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése” projekt, amelynek legfőbb célja az volt, hogy megtalálja és racionalizálja a közigazgatási hatósági eljárások ma még túlzottan bürokratikus elemeit. Az innovatív döntések nemcsak a folyamatokat, de az alkalmazott módszereket és a szervezet jogalkalmazási gyakorlatát is érintették. Azok az országok és társadalmak képesek lépést tartani a világ fejlődésével,...

Részletek

Az átláthatóság értelmezése és követelményrendszere a közigazgatási hatósági eljárások tükrében

„A közigazgatási hatósági eljárásoknak, az ezeket az eljárásokat végző hatósági szerveknek folyamatosan változó társadalmi, gazdasági és politikai környezetben kell betölteniük a hatósági jogalkalmazási tevékenységhez kapcsolódó funkciókat, amely így ismétlődően új kihívások és elvárások elé állítja azokat. A disszertáció megállapításai alapján ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik az átláthatóság és a hatósági eljárások kapcsolata is, amely a közigazgatás irányába mutatkozó – történelmi gyökereken építkező, de mégis – újszerű elvárások egyik típusaként jellemezhető. A doktori kutatás eredményei alapján hatósági eljárás akkor tudja teljeskörűen betölteni a feladatát...

Részletek

„Megszüntetve megőrzés?” A közigazgatási hatósági eljárás újraszabályozása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben

„A tanulmány a magyar közigazgatás 2010-től tartó átalakításának folyamatát tekinti át. Bár a változás rendkívüli mértékben jelen volt a vizsgált időszakban a kutatott területen, ez azonban alapvetően nem beazonosítható a társadalmi körülményekre, illetve szükségletekre, azok változására tekintettel történt, hanem spekulatív módon, más államcéloknak alárendelten. A reziliencia megtartó eleme ebben az esetben a közigazgatási hatósági eljárás tekintetében az általános szabályozási modell formális fenntartása, míg a reziliencia alkalmazkodási eleme pedig az eljárásjogi szabályozás tartalmi átalakulása egy más modellbe a megváltozott, vagy adott társadalmi, politikai...

Részletek

A közigazgatási hatósági eljárásjog jogintézményei

„A közigazgatási jog alaptanait bemutató könyvsorozat hatodik kötetében az általános közigazgatási rendtartás szabályaival és ezen keresztül a közigazgatási hatósági eljárás általános menetével, jellemzőivel találkozhatunk. A kötet szerzőgárdája a tételes jogra, azaz magára az eljárási törvényre koncentrál, a közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos elvi, elméleti és történeti ismeretek, megközelítések a megelőző, ötödik kötetben találhatók. Az általános közigazgatási rendtartás megszületése szorosan kapcsolódott az Államreform Bizottság tevékenységéhez és a közigazgatási perrendtartás előkészítéséhez, elfogadásához, mégis elsősorban a megelőző, a Ket.‑ként rövidített 2004. évi CXL. törvénnyel fémjelzett eljárási...

Részletek

Gyorsabb, kiszámíthatóbb lesz a közigazgatási bíráskodás, nem lesznek önálló közigazgatási bíróságok

„ A kormány úgy döntött, hogy nem vezeti be a szervezetileg elkülönülő közigazgatási bírósági rendszert, ám egy most készülő törvénytervezet gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszi a közigazgatási bíráskodást - mondta az igazságügyi miniszter csütörtökön az MTI-nek. Varga Judit közölte, a kormány még tavasszal döntött úgy, hogy határozatlan időre elnapolja a szervezetileg elkülönülő közigazgatási bírósági rendszer felállítását. Komoly szakmai vitát követően a kormány úgy látja, hogy a bíróságot meg kell óvni a felesleges vitáktól, ezért megtartaná az egységes bírósági rendszert, nem lesz önálló közigazgatási...

Részletek

Az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazásának hatásai a hatósági eljárás átláthatóságára és nyitottságára

„Sok, korábban nem vár és adott esetben nem is szándékolt feladat elé állítják napjaink rohanó társadalmi, gazdasági változásai a közigazgatást és azon belül a hatósági jogalkalmazást végző szervezetrendszert és annak személyzetét is. A nyitottságra, az ügyfél- és társadalomközpontúságra minden korábbinál nagyobb szükség van annak érdekében, hogy az információs társadalomban élő, hagyományos értékeit, fogódzkodóit fokozatosan elvesztő társadalom és annak minden egyes tagja megőrizhesse bizalmát a közigazgatás joghoz kötöttségével, céljainak teljes körű és következetes megvalósításával, a várt és elvárt jogbiztonság megteremtésével, saját tevékenységének és...

Részletek

A közigazgatási hatósági eljárásjog új kódexe, az Általános közigazgatási rendtartás, nem ördöglakat

„2018. január 1-jén hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárásjog új kódexe. Tanfolyam. Miért volt szükség az alig több mint tíz éves Ket. lecserélésére? Miben más az Ákr., mint a Ket. volt? Hogyan változtak meg, illetve alakultak át a már többé-kevésbé megszokott eljárásjogi jogintézmények? Melyek az Ákr. új jogintézményei? És végül: hogyan kell (máshogy) olvasni az új kódexet? Előadó: Dr. Hajas Barnabás egyeteni docens Időpont: március 9. péntek 14:30-19:30 Helyszín: PPKE JÁK E3 előadó A tanfolyam díja: 15,000 Ft + ÁFA / fő,...

Részletek
Page 1 of 4 1 2 4