közigazgatási informatika

Elkezdődött a Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszer megvalósítása

Szerző: 2013. június 17.No Comments

„Precízebb hivatali döntéseket, kevesebb hiánypótlási felhívást és kisebb hibaszázalékkal végrehajtott ellenőrzéseket eredményezhet az agrártámogatási kifizetéseknél az úgynevezett mezőgazdasági és környezeti információs rendszer (MeKIR), amely 1,35 milliárd forintos uniós forrásból a jövő év június 30-ig épül ki. A projekt célja, hogy a ma meglévő, különálló hivatali adatbázisok összehangoltan működjenek.

Az új információs rendszer kialakítását az Európai Unió követeli meg, mert Brüsszel a 2014-2020. közötti következő uniós költségvetési ciklusban az eddigieknél is jobban nyomon kívánja követni, hogy a tagországok a számukra elkülönített agrárforrásokat a meghatározott célokra, üzemekre és földterületekre fordítják-e – jelentette ki Palkovics Péter, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elnöke a MeKIR bemutató rendezvényén. Mivel a 2014-2020-ra vonatkozó uniós Közös Agrárpolitika (KAP) reformelemei már ismertek, a MeKIR-t ezek felhasználásával lehet kiépíteni. Így például most az aktív gazdákra, az úgynevezett mesterséges körülményekre, az állami tulajdonú földekre vagy az ökológiai területek nyilvántartására vonatkozó új szempontokat is figyelembe lehet venni, a létrejövő új informatikai keretrendszert pedig a későbbiekben már komolyabb fejlesztések nélkül lehet bővíteni.

Magyarországon ma nincs olyan információs rendszer, amely egy-egy konkrét mezőgazdasági üzem vagy földterület valamennyi fellelhető adatát egységesen tartalmazná – állapította meg az MVH elnöke. A számtalan hatósági nyilvántartás működése nem hatékony és indokolatlanul nagy munkaerőt köt le, ezért az új projekt célja, hogy a meglévő adatbázisokat össze lehessen hangolni. Alapvetően az érintett szervezetek rendszereinek átalakításáról, közös megjelenítéséről van szó, miközben az adatbázisok a helyükön maradnak. Ezért a belső munkálatokból a gazdálkodók közvetlenül keveset érzékelnek majd, de a MeKIR végeredményben gyorsabb és minőségibb szolgáltatásokat nyújthat az agrárgazdasági ügyfelek és a szakhatóságok számára is. Emellett az agrárkifizetésekkel kapcsolatban precízebb hatósági döntések születhetnek, így kevesebb hiánypótlásra lehet szükség és csökkenhet az ellenőrzések hibaszázaléka is.

Az új információs rendszer kialakítása ez év áprilisában kezdődött és 2014. június 30-án fejeződik be. A létrehozáshoz szükséges,1,35 milliárd forintnak megfelelő összeget teljes egészében az unió finanszírozza az elektronikus közigazgatási operatív program (ekop) forrásaiból. A projekt konzorciumi formában valósul meg a kifizető ügynökségként működő MVH vezetésével. A konzorciumban tagként a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, együttműködő partnerként a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vesz részt.”

„…Nemcsak a hatóságoknak segít
A fejlesztés jelentősnek számít. Egyrészt egyszerűsíti a vállalkozók, de legfőképpen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkáját. Jelenleg ugyanis ahány rendszer, annyi adat található az ágazatról és a szereplőkről. A sok adatbázisban most egymást kiegészítő, részben átfedő, több esetben pedig duplikált információkat lehet találni. Ráadásul azok sem mindig kompatibilisek egymással, mert például a területi meghatározások nem egységesek, így egymással összevetni sem lehet az információkat.

Az informatikai rendszer pályázati kiírása szerint az adatbázisok közötti adatcsere jelenleg nem hatékony, a többi között azért, mert az adatszolgáltatás a különböző közigazgatási szervezetek felé indokolatlanul sok emberi munkával oldható csak meg.

Hasonló már készült
Az uniós támogatások miatt az MVH és a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Nébih) között már kialakítottak egy adatbázist, az úgynevezett Közös Törzsadatkezelő Rendszert. Most erre a rendszerre alapozva mélyítenék az adatbázisokat, mert a Közös Agrárpolitika (KAP) 2014 utáni reformja miatt, összevethetővé kell tenni a nyilvántartásokat.

A tervek szerint az adatbázisba a következő nyilvántartások kerülnek be, nem egységes mértékben:

  • külterületi földrészletek téradatai (külterületi kataszteri téradatok),
  • mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (fizikai blokk adatok, területhasznosítási adatok, AKG-adatok, NATURA2000 adatok, egyéb tematikus rétegek),
  • állami tulajdonú földterületek adatai,
  • természetvédelmi és környezeti földterület-információk, speciális védettséget élvező területek adatai,
  • erdőterületek adatai,
  • szőlőültetvények adatai,
  • borászati üzemek adatai,
  • szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi, ló tenyészetek adatai,
  • vetőmagterületek adatai.

Egy év múlva már működne
A nyilvántartás – a hatóságok mellett – a termelők, feldolgozók, szakmai szervezetek munkáját is segítheti. Az ügyfélkapun keresztül a saját területükre vonatkozó adatokhoz is hozzáférhetnek majd az ügyfelek.

Az adatbázis bővíthető lesz, így a később felmerülő igényeket szintén ki tudja majd szolgálni. Ezzel várhatóan megvalósítható az ágazat hatékonyságának növelése úgy, hogy a rendszer minőségi többletszolgáltatást nyújtson mind a szakhatóságok, mind pedig a gazdálkodók számára. A rendszernek, legalábbis a tervek szerint jövő június végén már működnie kell…”

Forrás:
Precíz agrárkifizetés, kevesebb hiánypótlás – egységes adatbázisok a MeKIR-ben; Agrárszektor; 2013. június 12.
Jelentős fejlesztés készül: mindent tudhatunk majd a mezőgazdaságról; Privátbankár.hu; 2013. június 12.
Elkezdődött a Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszer megvalósítása; Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal; 2013. június 12.
EKOP-1.2.19 – Mezőgazdasági és környezeti információs rendszer; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség