gazdaságszakirodalom

A dinamikus szervezeti képességek érvényesülése irányítatlan változások idején

Szerző: 2013. június 23.No Comments

„…2. A dolgozat tárgya, fókusza
Jelen disszertáció tárgya a vállalatok dinamikus szervezeti képességeinek kutatása, értékelése. A dinamikus szervezeti képességek kutatása, felismerése, alkalmazása azonban bonyolult és nehéz feladat. Ezek a képességek a vállalati szervezetnek olyan rejtett képességei, amelyek jellegüknél fogva még a kutatók számára is nehezen felismerhetőek. A vállalatok különbségei éppen a dinamikusan változó környezeti kihívásokra adott válaszképességekben, a belső dinamikus képességekben találhatóak. Ezek felismerése, erősítése jelentheti a másolhatatlan versenyelőnyök megteremtését.

A legújabb kutatási áramlatban éppen arra keressük a választ, vajon mitévők legyenek a vállalatok akkor, amikor a megszokott körülmények, környezeti tényezők váratlanul, robbanásszerűen megváltoznak, irányítatlanokká válnak, és a jól bevált menedzsment technikák nem (vagy csak részben) alkalmazhatók.

Az empirikus kutatást a hazai rendszerváltást sikeresen abszolváló, közel 50 társaságból álló vállalatcsoportnál a Dunaferr konszernnél végeztem el. A szocialista nagyvállalat metamorfózisa piacvezérelt stratégiai konszernné, minden elemében hűen tükrözte az irányítatlan változások jellegzetességeit, a dinamikus szervezeti képességek szerepét, érvényesülését. Reményeim szerint az esettanulmányok kellő alapot, magyarázatot nyújtanak a dolgozat fókuszában álló kérdések megválaszolásához, és következtetések levonásához.

3. Az értekezés célkitűzései
Értekezésemben az alábbi kérdések megválaszolását tűztem ki célul.

  • Mit értünk dinamikus szervezeti képességen?
  • Milyen menedzsment elméletekből fejlődött ki a dinamikus szervezeti képességek irányzata? Milyen a korábbi menedzsment elméletek által nyitva hagyott kérdéseket tárgyal?
  • Melyek a dinamikus szervezeti képességek legújabb dilemmái, és az egyes koncepciók korlátai?
  • Miért célszerű a dinamikus szervezeti képességek érvényesülését a robbanásszerű változások, válságok idején elemezni?
  • Hogyan reagálnak a vállalatok az irányítatlan környezeti változásokra, azok lehetőségeire, veszélyeire?
  • Hogyan mozgósítja dinamikus szervezeti képességeit a vállalat?
  • Melyek lesznek a versenyelőnyt biztosító képességek hajtóerői?
  • Milyen szervezeti konfigurációk irányába fejlődnek a mikrogazdasági alakzatok? Megvan-e az új szervezeti „varázspálca”?”

Forrás:
A dinamikus szervezeti képességek érvényesülése irányítatlan változások idején; Czinkóczi Sándor; Pécsi Tudományegyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola; 2013. június 24. (pdf)