Skip to main content
szakirodalom

Társadalmi részvétel helyi környezeti ügyekben

Szerző: 2013. július 4.No Comments

„…A disszertáció kiindulópontja, hogy jelenleg a világ egy olyan bonyolult és összetett válságban van, amelyre nem volt példa az emberiség történelmében. A dolgozat hangsúlyosan a válság környezeti- társadalmi aspektusainak szegmenseit érinti és dilemmákat vet fel. Léteznek átfogó, komplex és működő modellek, alternatív elképzeléseket, jó gyakorlatokat és előremutató kezdeményezéseket ismerünk, melyek egy-egy részproblémára nyújtanak megoldást, de a rendszert jelen helyzetben nem képesek megújítani. A változások eléréséhez a jelenleg uralkodó rendszerszemléleten kell változtatni, politikai és gazdasági téren egyaránt. Elsősorban komolyabb felelősségvállalásra, szolidaritásra, önszabályozásra és a mostaninál nagyobb belátásra van szükségünk. Ez a folyamat mindenekelőtt tanulási, illetve megértési elemeket hordoz magában és folyamatosan a tiltakozás (ellenállás), részvétel és partnerség (a részvételnél magasabb szintű együttműködést, bizalmi szintet, intenzívebb kommunikációt jelentő részvétel) kettősségében kerül felszínre. Ez a kettősség adja a dolgozat gerincét, azaz bemutatja azokat a gondolati rendszereket, elveket, elméleteket, melyek a zöld mozgalom ideológiai hátterét adják, továbbá rámutat azokra a szempontokra, kategóriákra, melyek szerepet játszanak a mozgalom fellépésében, szerepvállalásának fokában, minőségében, a társadalmi részvételben történő megjelenésében. Az, hogy a mozgalom, egy szervezet, vagy spontán csoport a tiltakozás és együttműködés/partnerség dimenziójában melyik formát/akcióformát választja (akár mindkettőt egyszerre, vagy időben eltérően), és milyen intenzitással, függ az adott környezeti ügytől, a körülményektől, a politikai kultúrától, a részvétel és társadalmi egyeztetés hatékonyságától, a kormányzat/önkormányzat magatartásától és hozzáállásától, a résztvevők nyitottságától és számos egyéb tényezőtől, melyekre a dolgozatban részletesen kitérek.

Az értekezés a társadalmi részvétel és civil szerepvállalás helyi környezeti ügyekben megjelenő kérdéseire fókuszál, ezért a megközelítésemet elsősorban a civil szervezetek szemszögéből teszem meg.

A dolgozat célja, hogy bemutassa

  • a fenntartható fejlődés dilemmáit és az ökologizmus eszmerendszerét, amely ideológiai hátteret, stratégiai tervezési és cselekvési teret biztosít az ökológiai mozgalom számára.
  • a modern társadalmi mozgalmak és társadalmi részvétel általános jellemzőit.
  • a társadalmi részvétel számos aspektusát és formáját környezeti ügyekben.
  • esettanulmányokon keresztül a dél-dunántúli régió és főként Pécs néhány kiemelt környezeti konfliktusának hátterét és elemezze a civilek szerepvállalását.
  • esettanulmányokon keresztül a tiltakozás és társadalmi részvétel aspektusait.”

Forrás:
Társadalmi részvétel helyi környezeti ügyekben; Glied Viktor Imre; Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola; 2013. június 25. (pdf)