közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat az ÁROP 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, a tartaléklistáról, és az ÁROP 2009–2010. évekre szóló akcióterve módosításáról

Szerző: 2013. július 10.No Comments

„A Kormány
1. megállapítja az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint, a 3. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,

2. elfogadja a 2. mellékletben meghatározott projektek az ÁROP kiemelt projektjeiként történő nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a támogatási szerződést azokra megkösse,

3. megállapítja az ÁROP 2011–2013. évekre szóló akciótervének tartaléklistáját a 3. melléklet szerint,

4. törli az ÁROP 2009–2010. évekre szóló akciótervéből a 4. melléklet szerinti konstrukciót,

5. egyetért azzal, hogy az ÁROP-1.2.11/A azonosító számú konstrukció keretéből az érintett megyei önkormányzatok megyénként 10 millió forintot a regionális fejlesztési ügynökségek bevonásával a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt tervezési feladataik ellátása céljából használjanak fel,

6. egyetért azzal, hogy az ÁROP-1.2.11/A azonosító számú konstrukció keretéből a Balaton Fejlesztési Tanács 100 millió forintot az általa ellátandó területi tervezési feladatokra használja fel,

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 6. és 7. pontban megjelölt konstrukció felhívásának az ott meghatározottak szerinti tartalommal történő módosításáról…

8. visszavonja az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1071/2013. (II. 21.) Korm. határozatot…”

Forrás:
A Kormány 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozata az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról, és az Államreform Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akcióterve módosításáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 118. szám, 2013. július 10.; 64057-64070. oldalak (pdf)