Találat: Államreform Operatív Program (ÁROP)

Miért nincs javulás a magyar digitális kormányzati teljesítmény mérőszámaiban – a tetemes ráfordítások ellenére?

„...Kutatási témámban magyarázatot kerestem arra a dilemmára, hogy a közigazgatásban IKT fejlesztésekre fordított összegek, miért nem jelennek meg látványosan (egy felfelé ívelő tendenciát mutatva)az elektronikus kormányzat fejlettségét mérő indikátorok hazánkra vonatkozó pontértékeiben. Ehhez kapcsolódóan ugyanakkor fontosnak tartottam feltárni, hogy az az összefüggésrendszer, amely az Operatív Programok (OP-k) mögött meghúzódó Európai Uniós célok, valamint az OP-kalapján végrehajtott projektek (indikátorok, fejlesztések hatása) között fennáll, milyen mértékben illeszthető, a nemzetközi szakirodalomban ismert „alignment”, azaz illesztés mennyire lehet jelen, ebben a folyamatban. Az illesztést, mint lehetséges...

Részletek

„A jó önkormányzás mérése és értékelése című műhely- és vitakonferencia” – (beszámoló)

„„Szükséges, hogy segítsük az önkormányzatokat, hogy mérni tudják magukat a kiválóság mércéjével”- fogalmazott Gáspár Mátyás, a Jó helyi önkormányzás kutatóműhely kutatási koordinátora. A jó önkormányzás mérése és értékelése című műhely- és vitakonferencián a kutatók kutatási területenként beszámoltak a főbb eredményeikről, megállapításaikról, valamint vitakérdések megválaszolására is sort kerítettek. „Az általunk végzett önkormányzati kutatás az NKE-n eddig is kialakult Jó Állam indikátoraira asszociált”- mondta Tózsa István. A kutatóműhely vezetője felsorolta, hogy a Jó Állam Jelentés nyolc indikátora a biztonság, a bizalom, a közösségi jólét,...

Részletek

2014-2020: Mi várható a közigazgatási informatikában?

„Már javában benne vagyunk az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszakában, amely számos változást hozott az előző hét éves fejlesztési ciklushoz képest a közigazgatási projektek terén is. A támogatási rendszer átalakulása komoly kihívás elé állította a NISZ Zrt.-t, a legnagyobb állami infokommunikációs szolgáltató csapatát is. Ádám Csongort, a kiemelt fejlesztések ágazatának igazgatóját a 2014-2020-as ciklus legfontosabb informatikai fejlesztési projektjeiről kérdeztük. Miben változott meg az európai uniós támogatási rendszer a 2007-2013-as ciklus óta? A közigazgatás-fejlesztés, mint célterület Magyarországon először a 2007-ben kezdődött programozási időszakban...

Részletek

Két operatív program egy-egy projektjét zárta le az államkincstár

„Az Európai Unió teljes finanszírozásával megvalósított, összesen kétmilliárd forintot is meghaladó projektek lezárását jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Dancsó József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke Budapesten. Az Államreform Operatív Program keretében a pénzügyi igazgatás folyamatait alakította át a MÁK, az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretében pedig megújította a központosított illetmény számfejtést. Az első program 728 millió, míg a második 1,4 milliárd forintba került. A központi illetményszámfejtés megújításáról Lengyel Ferencné főosztályvezető elmondta, hogy induláskor 700 ezer munkavállaló bérének a számfejtésével számoltak, végül több mint...

Részletek

Tájékoztatás az ÁROP és EKOP pályázatok kifizetési kérelmeinek tipikus hibáiról

„ A 2007-13-as programozási időszak lezárásához közeledve különös jelentősége van annak, hogy a kifizetések felgyorsuljanak. Közös célunk, hogy a projektek kifizetési kérelmeinek összeállítása és ellenőrzése is gördülékenyebben valósuljon meg. Ehhez elengedhetetlen, hogy a kifizetési kérelmek teljes körűen, a hatályos pályázati és pénzügyi útmutatóknak megfelelően kerüljenek benyújtásra a Kedvezményezettek részéről, a hiánypótlások elkerülése végett. Az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program esetében több újítást eszközölt a Miniszterelnökség az elmúlt időszakban, annak érdekében, hogy a Kedvezményezettek egyszerűbben tudják végrehajtani a projekteket....

Részletek

A Kormány határozata az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról

„A Kormány 1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján bekövetkezett változásokra tekintettel a) egyetért azzal, hogy az érintett miniszterek az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program egyes projektjei kedvezményezettjeinek az 1. melléklet szerinti változásáról átadás-átvételi megállapodást kössenek, amelyben a jogutódlás határnapja legkésőbb 2014. augusztus 10. legyen; Felelős: érintett miniszterek Határidő: 2014. augusztus 10. b) egyetért azzal, hogy az a) pont szerinti megállapodásnak az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben...

Részletek

A Kormány 1415/2014. (VII. 23.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásával kapcsolatos egyes intézkedésekről

„A Kormány ... 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a határozatnak megfelelően biztosítsa a kifizetési célok teljesülését az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban és az Államreform Operatív Programban. Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: azonnal...” Forrás: A Kormány 1415/2014. (VII. 23.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásával kapcsolatos egyes intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2014. évi 101. szám, 2014. július 23.; 11571. oldal (pdf)

Részletek

A Kormány határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásának előrehaladásáról és kapcsolódó intézkedésekről

„... felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozattal elfogadott 2014. évi munkatervének megfelelően biztosítsa a tervezett kötelezettségvállalások megtételét az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban és a kifizetési céltól történő elmaradás felszámolását az Államreform Operatív Programban, Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár Határidő: 2014. április 30...” Forrás: A Kormány 1249/2014. (IV. 18.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásának előrehaladásáról és kapcsolódó intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2014. évi 55. szám, 2014. április 18.; 5532. oldal (pdf)

Részletek

A Kormány határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosításáról

„A Kormány 1. megállapítja az 1. melléklet szerint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a továbbiakban: EKOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervét, 2. jóváhagyja a 2. mellékletben meghatározott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket, 3. jóváhagyja az EKOP 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosítását a 3. melléklet szerinti konstrukció tekintetében, 4. elfogadja a 2. és 3. melléklet szerint, az ott meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését, 5. hozzájárul a 4. pont szerinti kiemelt projektek támogatási szerződéseinek – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító...

Részletek

Az Európai Beruházási Bank (EIB) hitelkerete az államigazgatás modernizálására

„Az Európai Beruházási Bank (EIB) az államigazgatás modernizálása, valamint a kis- és közepes vállalkozások (kkv) exportjának támogatására a magyar állam számára 50 millió eurós, míg a Magyar Export-Import Bank (Eximbank) Zrt. számára 100 millió eurós hitelkeretet nyújt, az erről szóló szerződéseket pénteken írta alá Baranyay László, az EIB alelnöke, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Nátrán Roland, az Eximbank vezérigazgatója. Átalakítják az államigazgatást Magyarország az EIB régi, megbízható és jól együttműködő partnere, a nemzetközi bank közreműködésével az elmúlt években jelentős beruházások valósultak meg...

Részletek
Page 1 of 6 1 2 6