szakirodalomtársadalomtörténelem

Érdemes-e újra felfedezni a hivatásrendiséget?

Szerző: 2013. július 13.No Comments

„Az előadás arra keresi a választ, vajon a két világháború között megszületett hivatásrendi gondolat tartalmaz-e olyan elemeket, melyek mai formába öntve hozzájárulhatnak a posztmodern utáni emberiség társadalmi és gazdasági problémáinak megoldásához. Be kívánja mutatni, a magyar hivatásrendi gondolkodók (szociológusok, jogászok, gazdasági szakemberek) teoretikus munkásságának azon szeletét, mely a jelenkor számára is hasznosítható üzenettel bír. Mindemellett röviden azt is elemezni kívánja, milyen esélyei lehetnek az újrafelfedezett és újragondolt hivatásrendiség gyakorlati alkalmazásának.”

Szerkesztői megjegyzés:
Adalék a címben feltett kérdéshez: „…Dr. Imre Miklós ismertette: a rendszert mindhárom hivatásrendben szolgálatot teljesítők számára bevezetik…” (a közszolgálati teljesítményértékelési rendszerről szólva), lásd korábbi cikkünket
Forrás:
Érdemes-e újra felfedezni a hivatásrendiséget?; Strausz Péter; 2013. július 2. (pdf)