Skip to main content
közigazgatás: külföldön

A városirányítás kihívásai

Szerző: 2013. július 13.No Comments

„Jelen cikk a helyi szinten ellátandó közfeladatokkal kapcsolatos azon tendenciákat igyekszik bemutatni, melyek a piacosított helyi közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fenntarthatósági, hatékonysági és demokratikus problémákra keres megoldásokat. A helyzet kezelésére számos településen éltek a visszaszervezés lehetőségével, amely viszont alapvető intézményi változásokat kell, hogy hozzon városirányításban.

Az ezredfordulót megelőző időszak a közszféra visszahúzódásának, illetve szisztematikus lebontásának időszaka volt, a magánszolgáltatók számtalan formában kaptak lehetőséget arra, hogy a közösség elvárásainak megfelelő feltételekkel nyújtsanak bizonyos alapvető szolgáltatásokat. Napjainkban ehhez hasonlóan globális mértékű az a felismerés, hogy ez a piacosítás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért a világ különböző országaiban számos település, illetve állam gondolta újra a folyamatot. Az már az eddigi tapasztalatok alapján is kimondható, hogy a privatizáció nem visszafordíthatatlan. Lényeges hangsúlyozni azonban, hogy itt nem arról van szó, hogy a már megtett úton vissza kellene fordulni és az eredeti állapotokat visszaállítani. Sokkal inkább arról van szó, hogy a közszolgáltatások intézményi hátterének újratervezésével új célokat kell kijelölni: meg kellene erősíteni a demokrácia, az igazságosság és a fenntarthatóság fogalmát és eszközöket kell ezek mögé rendelni. Ehhez pedig új utak (és partnerek) is kellenek, de ezek még nem bejáratottak, ezért alapvető fontosságú a már lezajlott projektek szisztematikus értékelése, annak érdekében, hogy a magánszférából a közösség irányításába kerülő közüzemi szolgáltatás minél előbb alkalmas legyen ennek a többdimenziós célrendszernek megfelelő stratégiai és operatív döntéseket meghozni és végrehajtani.”

Forrás:
A városirányítás kihívásai; László Csaba; 2013. július 2. (pdf)