közigazgatás: magyar

Eredményes vizsgát tettek az első leendő kormányablak ügyintézők

Szerző: 2013. július 17.No Comments

„Szerdán délután vehetik át hivatalos, kormányablak ügyintézői oklevelüket azok a kormánytisztviselők, akik elsőként végeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzésén. A Megyeháza aulájában közel száz, középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs kap erről szóló bizonyítványt. A most folyó képzéseken közép és felsőfokú végzettséggel rendelkezők vesznek részt az országban összesen 6800-an: ők fognak dolgozni azon a mintegy 3000 munkaállomáson, amelyeket 300 Kormányablakban alakítanak ki.

2014 januárjától közel 2000 ügykörben kell eljárniuk azoknak az ügyintézőknek, akik az egyablakos ügyintézési rendszerben, a már okmányirodai feladatokat is ellátó kormányablakokban fognak dolgozni. A feladat alapos technikai és szakmai előkészületeket és felkészültséget kíván. A kormányablakok jelenlegi és leendő munkatársai képzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai irányításával zajlik. A kollégák képzése mellett a „fizikai” kiépítés, az arculat-kialakítás, valamint az informatikai rendszer fejlesztésének előkészítése (munkaállomások kialakítása, eszközök beszerzése, szoftveres infrastruktúra kialakítása, a különböző szervek közös informatikai hálózatának egységesítése) jelenleg is zajlik a háttérben.

A Kormány célja az egyablakos ügyintézés biztosítása, az, hogy ügyfelek minden hatósági ügyet egy helyen, a kormányablakokban tudjanak intézni. A járási hivatalokban működő okmányirodák ezért Kormányablakokká alakulnak át, és továbbiak is nyílnak. Csongrád megyében összesen 17 helyszínen, 137 munkaállomáson, több mint 300 munkatárs várja majd az állampolgárokat.

Az ügyintézési rendszer átalakításának fontos állomása az első kormányablak ügyintézői oklevelek átadása, amely június 17-én, szerdán, 13 órától történik majd a Megyeháza aulájában. Itt köszöntőt mond dr. Kovács Zsolt, a Csongrád Megyei Kormányhivatal igazgatója, Méhes Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Továbbképzési Központjának vezetője, valamint Nádasi Levente, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Kormányhivatali Fejlesztési Főosztályának vezetője.

További információk a képzésekkel kapcsolatban:
A leendő kollégák kiválasztásának és képzésének menetét a „Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének részletes szabályairól szóló 148/2012 (VII.6.) Korm. Rendelet” szabályozza. Ez alapján kezdődött meg a kormányablak ügyintézők képzése az ÁROP 2.2.20 projekt keretében 2013 februárjában, és tart egészen 2013 decemberéig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében, a fővárosban és a megyeszékhelyeken kialakított oktatási helyszíneken.

A kormányablak ügyintézői képesítés megszerzésére az NKE két féléves szakirányú továbbképzést szervez a felsőfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők, valamint ezzel megegyező időtartamú közszolgálati továbbképzést nyújt a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők részére. A középfokú iskolai végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselőnek – néhány kivételtől eltekintve– a kormányablak ügyintézői álláshely betöltését követő legfeljebb öt éven belül felsőfokú igazgatásszervező szakképzettséget kell szereznie.

A képzésben résztvevő közel 6800 főt azokból választották ki, akik jelentkeztek a Hivatali Értesítőben közzétett felhívásra. A kiválasztási eljárásban ellenőrizték, hogy a jelentkező megfelel-e a jelentkezési feltételeknek, pályázata határidőben beérkezett, továbbá formailag és tartalmilag is eleget tesz-e a közzétett jelentkezési felhívásnak. A megfelelt közszolgálati tisztviselők kiválasztási eljáráson vettek részt, amely két szakaszból állt:
1. kompetencia-vizsgálat,
2. személyes interjú.

Az elektronikus formában elvégzett kompetencia-vizsgálat értékelése után a személyes interjút a jelentkező által korábban kiválasztott kormányhivatalban kialakított bizottságok folytatták le. Ez a kiválasztási bizottság állapította meg a kompetencia-vizsgálaton elért eredmény és az egységes értékelési szempontrendszer figyelembevételével, hogy megfelelt-e a közszolgálati tisztviselő a kiválasztási eljáráson, vagy sem.

A most véget ért képzésen csak az így megfelelt közszolgálati tisztviselők vehettek részt.

Az NKE által szervezett képzés tárgykörei az alábbiak:

  • közigazgatási alapismeretek,
  • közigazgatási eljárások,
  • e-közigazgatás az ügyfélszolgálatban,
  • egyedi ügyek és élethelyzetek,
  • ügyfélszolgálati készségfejlesztés.

Emellett a közszolgálati tisztviselők munkába illesztő képzésként az ügyintézői tevékenység ellátásához szükséges informatikai felkészítésen vesznek részt. Minden képzésben résztvevő közszolgálati tisztviselőnek záróvizsgát kell tennie.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők szakirányú továbbképzés keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott szabályok szerint tesznek vizsgát majd 2013 őszén.

A középfokú végzettségűek vizsgáját az NKE szervezte és bonyolította le 2013. június 24-én és július 15-én. A sikeresen végzettek a bizonyítványokat 2013. július 16 és 19. között veszik át: az ünnepséget Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, vidéken pedig a megyei kormányhivatalok szervezik.

A kormányablak ügyintézők kiválasztása és képzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és a Kormányhivatalok közös munkájának eredményeként valósult meg. A Csongrád megyei ünnepségen közel 100 fő kapja meg bizonyítványát abból a 119-ből, aki sikeres vizsgát tett (a többiek azért nem lesznek jelen, mert az ügyfélfogadásnak ez idő alatt is zavartalannak kell lennie).

A sikeresen záróvizsgázott „Kormányablak ügyintézők” a megszerzett végzettség és tudás birtokában alkalmasak lesznek az integrált ügyfélszolgálati feladatok ellátására. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell majd külön például a földhivatalhoz, vagy a munkaügyi kirendeltséghez menni, mert minden hatósági ügyet egy helyen intézhetnek az állampolgárok, így a 2010 óta tartó területi közigazgatás átalakításaként megvalósulhat az egyablakos ügyintézés Magyarországon.”

Forrás:
Eredményes vizsgát tettek az első leendő kormányablak ügyintézők; Csongrád Megyei Kormányhivatal; 2013. július 16.