közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat a fejlesztéspolitikai intézményrendszer megváltoztatása kapcsán

Szerző: 2013. július 17.No Comments

„A Kormány az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai hatáskör és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feletti irányítási jogkör megváltoztatásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter együttműködésével – gondoskodjon az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai és a határon átnyúló programokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységek személyi állományának, valamint a kapcsolódó költségvetési előirányzatoknak a Miniszterelnökség részére történő átadásáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
határidő: 2013. július 31.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó és a határon átnyúló programokkal kapcsolatos fejlesztéspolitikai dokumentumok és feladatok Miniszterelnökséget vezető államtitkár részére történő átadásáról, továbbá a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az átvétel érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető államtitkár
határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy haladéktalanul intézkedjen a folyamatban lévő ügyek, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 6. §-ában meghatározott dokumentumok, különös tekintettel a szerződéses állományra vonatkozó iratok, megfelelő átadásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1440/2013. (VII. 15.) Korm. határozata az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai hatáskör és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feletti irányítási jogkör megváltoztatásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 121. szám, 2013. július 15.; 64368. oldal (pdf)