Skip to main content
közigazgatás: külföldönszakirodalom

Kormányzás Európában, trendek és törésvonalak

Szerző: 2013. augusztus 14.augusztus 16th, 2013No Comments

„Az integrációs folyamat mélyülésétől az indulás óta a tagállami szintű alkalmazkodást, illetve a nemzeti intézmények fej- lődésének összehangolódását várta az Európai Unió. A tagállami szintű kormányzást empirikus módszerekkel vizsgáló tanulmányunk azonban arra mutat rá, hogy ez a várakozás az esetek egy jelentős részében illúziónak bizonyult. Az elmúlt egy évtized egyik jellemző tanulsága ugyanis éppen az, hogy a kormányzás minősége annak ellenére romlott több tagországban is, hogy erre az időszakra esett a minden korábbinál mélyebb integrációt megvalósító euróbevezetés. Ez pedig azt vetítheti előre, hogy – legalábbis a jelenlegi tagokkal – reménytelen egy sikeres európai szintű egységes kormányzási rend kialakítása. A mélyen gyökerező különbségek hatással vannak arra, hogy egy ország képes-e együtt haladni a többiekkel és képes-e a makrogazdasági teljesítményben konvergenciát felmutatni. E konvergencia hiánya nem csak az egyes tagállamokat teszi sebezhetővé, hanem az eurózóna egészét veszélyezteti.”

Forrás:
Kormányzás Európában, trendek és törésvonalak; Benczes István, Rezessy Gergely; Pénzügyi Szemle; 2013/2, 2013. május 3.; 136-150. oldalak (pdf)
Szerkesztői megjegyzés:
„…kormányzáson „azon tradíciók és intézmények összességét értik, amelyek által megvalósul a közhatalom gyakorlása”…”