Skip to main content
jogközigazgatás: magyarszakirodalom

Arany Málna díjas kodifikáció a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Szerző: 2013. szeptember 2.No Comments

„Eddig a 2013-as évnek bizonyosan, de némi túlzással minden idők legsilányabb magyar jogalkotását produkálta a Vidékfejlesztési Minisztérium idén júliusban, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelettel. A már lassan 1 éves késéssel kihirdetett, összesen 139 db miniszteri rendeletet módosító jogszabály, 47 rendelet vonatkozásában összesen 69 végre nem hajtható módosítást tartalmazott.

Lassan kezdünk immunissá válni a hibás jogalkotási gyakorlatokra, néha már-már természetesnek veszünk olyan jelenségeket, amelyek korábban, egy jogszabály kihirdetésekor még heves vitára sarkalltak sokakat. Ismert, bár talán már kiüresedő frázis a kellő felkészülési idő követelménye, vagyis az, hogy a jogszabályokat úgy kell kihirdetni, hogy kellő idő maradjon az alkalmazásukra történő felkészülésre. Mára a jogalkotás szinte természetes velejárójává vált, hogy a jogszabályok a kihirdetésüket követően szinte egyből hatályba is lépnek és alkalmazandóak (erről lásd részletesen az alábbi cikket). Így első ránézésre a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) is elintézhető egy „na, még egy” kézlegyintéssel, hiszen július 31-én 20:31-kor kihirdettek egy 140 §-ból álló (58 oldalas), 139 db miniszteri rendeletet módosító rendeletet, amely nem meglepő módon a kihirdetést követő napon, vagyis 3 és fél óra múlva hatályba is lépett. A rendelet eddig nem is okoz különösebb megrázkódtatást.

A nagyrészt 2012. március 15-én hatályba lépett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a 2012. december 28-ai és 2013. január 1-jei alaphatályú fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény által keletkeztetett jogalkotási kötelezettségének jelentős csúszással „eleget tevő” VM rendelet „salátajogszabály”, amely szervezet-átalakítással kapcsolatos, nehezen áttekinthető „szövegrész helyébe a …szöveg lép” típusú (ún. szövegcserés) módosítások sorozatát tartalmazza.

A rendelet mégsem váltja be azonban az alkotóinak hozzá fűzött reményeit, mert sok helyen értelmezhetetlen, illetve végre nem hajtható rendelkezéseket tartalmaz. Az összesen 139 db miniszteri rendeletet módosító jogszabály, 47 rendelet vonatkozásában összesen 69 végre nem hajtható módosítást tartalmaz.

A végre nem hajtható módosítást eredményező hibák kodifikációs jellegűek:
1. Már hatálytalan az a jogszabály/jogszabályhely, amit a módosítások érintettek: A VM rendelet 28. § a) és c) pontja a 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet 5. § (1) és (3) bekezdését módosítaná augusztus 1-ével, de a bekezdések már 2013. VII. 18-tól hatályon kívül vannak. A VM rendelet 107. §-ában megjelölt 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet egésze hatálytalan: 2013. V. 29-től. A 86/2009. (VII. 17.) FVM rendeletnél pedig ugyanazzal a dátummal, amivel az egész rendeletet a 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte, módosítaná a VM rendelet 108. §-a.

2. Korábban már módosították a jogszabályrészt, és ezt nem veszi figyelembe az új VM rendelet: A VM rendelet 62. §-a a 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdésében „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a gazdálkodás helye szerint illetékes területi hivatala” szövegrészt „a gazdálkodás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegre cserélné augusztus 1-jével, de ezt a szövegrészt július 30-ával már a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (6) bekezdés b) pontja lecserélte. Sokkal kínosabb a VM rendelet 119. § a) és b) pontja amely már majdnem egy éve megváltozott jogszabályszöveget szeretne módosítani, ugyanis a VM rendeletben megjelölt szövegrészeket már 2012. október 12-ével lecserélték.

3. A módosítani kívánt szövegrészlet nem a megnevezett jogszabályhelyen található, hanem a jogszabály más pontján: A VM rendelet 65. § c) pontja a 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdésében „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központja)” szövegrész helyébe „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveget léptetné, de a módosítani kívánt szövegrész a 10. § (3) bekezdésében szerepel.

4. A módosítani kívánt jogszabályrészt pontatlanul idézték: Vagyis azon fura és meglepő kodifikáció terepe, ahol nem sikerül a Ctrl+C és Ctrl+V billentyűket megfelelően használni. Elvileg csak ki kell másolni a módosítani kívánt szövegrészt, majd a módosításban odaírni, hogy mire szeretnénk lecserélni, de mégsem sikerült. Például a VM rendelet 131. § a) pontja a 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésének c) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjára és területi szerveire (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrészt cserélné le, de a VM rendelet kifelejt egy szót, ugyanis a módosítandó jogszabályhely a „a továbbiakban együtt: MgSzH” szöveget tartalmazza.

Több kérdés is felmerül a VM rendelettel kapcsolatban. Figyelembe véve a jelentős csúszást, hiszen a kormányrendelet hatályát tekintve több mint egy év, de a törvényhez viszonyítva is több mint fél év eltelt, rengeteg idő állt a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelkezésére a VM rendelet megfelelő szakmai-kodifikációs előkészítésére, akkor minek köszönhető mégis a rendelet silány minősége?
A megfelelő válaszokért hivatalos megkeresés formájában a következő kérdésekre várom a minisztérium álláspontját:

1. Tekintettel arra, hogy a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 47 rendelet jogszabály vonatkozásában összesen 69 végre nem hajtható módosítást tartalmazott, a hibák jellege, tehát a jogszabályok megváltozó szövegeire tekintettel nem lévő, illetve a jogszabályhelyekben és szövegrészekben tévedő módosítások alapján kérdéses, hogy a minisztérium milyen jogszabályszöveget vett alapul a tervezet kialakításakor. Ugyanis sem az előfizetés-alapú elektronikus jogszabály-nyilvántartások, sem pedig az ingyenesen elérhetőek nem jelölik hatályosnak azokat a jogszabályokat és jogszabályhelyeket, amiket a minisztérium módosítani szándékozik, de a 70/2013. (VII. 31.) VM rendeletben megjelölt hibás szövegréseket is megfelelő formában tartalmazzák. Kérem, jelölje meg, hogy a minisztérium a kodifikációs munka során melyik jogszabály-nyilvántartást alkalmazza.

2. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) feladat- és hatáskörébe tartozik a jogszabálytervezetek jogszabályszerkesztési elveknek való megfelelésének ellenőrzése a közigazgatási egyeztetés keretein belül. Került-e sor a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet kihirdetését megelőzően egyeztetésre a Vidékfejlesztési Minisztérium és a KIM között? Ha igen, tett-e a KIM észrevételeket arra, hogy például a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet már hatályon kívül helyezett jogszabályt kíván módosítani, vagy hogy hibásak a módosítóban megjelölt rendelkezések? Amennyiben érkeztek ilyen észrevételek, miért nem kerültek átvezetésre a kihirdetett szövegben?

3. Milyen konkrét lépéseket tesz, annak érdekében, hogy a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet által keletkeztetett problémák orvosolva legyenek (pl.: egyeztetések hatékonyságának növelése, kodifikátor szakjogászok alkalmazása, minisztérium munkavállalóinak részvétele kodifikátor szakjogász képzésen, házon belül vagy külsős cég bevonásával előhatályosítási munkák elvégzése a hibás rendelkezések kiszűrésére), és a hibás módosítások korrigálása legkésőbb mikorra várható?…”

Forrás:
Arany Málna díjas kodifikáció a Vidékfejlesztési Minisztériumban; Mátyás Ferenc; ars boni; 2013. augusztus 29.