Skip to main content
jogközigazgatás: magyarszakirodalom

Szakkönyv: Közigazgatási jog – Fejezetek szakigazgatásaink köréből

Szerző: 2013. szeptember 8.szeptember 9th, 2013One Comment

„A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.”

Forrás:
Közigazgatási jog – Fejezetek szakigazgatásaink köréből (I. kötet) : A szakigazgatás általános alapjai, nemzetközi összefüggései. Az állami alapfunkciók igazgatása; Szerkesztő: dr. Lapsánszky András; CompLex Kiadó; 2013. szeptember
II. kötet: Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás; Szerkesztő: dr. Lapsánszky András; CompLex Kiadó; 2013. szeptember
III. kötet: Humán közszolgáltatások igazgatása; Szerkesztő: dr. Lapsánszky András; CompLex Kiadó; 2013. szeptember