Skip to main content
gazdaságjogközigazgatás: magyar

Szélesedik az állami piac

Szerző: 2013. október 7.No Comments

„Az idén július 1-jétől hatályos, közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) szabályainak megváltoztatásával szélesedik a piac. Ezen túl olyanok is részt vehetnek az állami pályázatokon, akik számára eddig ez nem volt elképzelhető, mivel az ajánlattevői referenciaévek száma háromról hat, illetve ötről nyolc évre nőtt, továbbá ezen túl a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplő is bevonható.

A kormány határozott szándéka – nem utolsósorban az uniós források lehívásának gyorsítása érdekében – a közbeszerzési piac élénkítése, amelyet jól mutat a július 1-jétől hatályos Kbt. (2011. évi CVIII. módosításáról), és annak a kizáró okokra, alkalmassági igazolási módokra és a műszaki leírásra vonatkozó végrehajtási rendelete [310/2011. (XII. 23.)]. Ennek értelmében – ha az ajánlatkérő a megfelelő verseny érdekében szükségesnek tartja – az eljárást megindító felhívás feladásától vagy megküldésétől visszafelé számított hat évben teljesített szolgáltatások is figyelembe vehetők, feltéve, hogy ezt a kiíró a felhívásban már előre jelezi. Ez az időszak az építési beruházásoknál nyolc évre bővíthető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan cégek is beléphetnek a közbeszerzési piacra, amelyek eddig kisebb számú referenciájuk miatt elestek ettől a lehetőségtől, ami értelemszerűen a kisebb vállalkozásokat is érinti. Plasztikusan talán a pár éve lezajlott, ún. papírtender érzékelteti a módosítás jelentőségét, akkor ugyanis a referenciák miatt csak a két legnagyobb – rendszeresen nyerő – cég tudott részt venni a tenderen.

A jogalkotó piacélénkítő szándéka figyelhető meg a törvény azon részében is, amely szerint a hiánypótlási eljárás keretén belül új gazdasági szereplő vonható be. Az idén július elseje után indult közbeszerzési eljárásokban, ha egy vállalkozás elindul a tenderen és megfelel az előírásoknak, de az alkalmasság ellenőrzésénél kiderül, hogy pl. az alkalmasság igazolására bemutatott szakembere nem felel meg az ajánlatkérői előírásoknak, ezt a gazdasági szereplőt kicserélheti egy másikra, és ez immár nem érvényteleníti ajánlatát. Az érvényes és ezért a versenyben maradó ajánlatok körének bővülése szintén azt eredményezheti, hogy szélesebb körű lesz ajánlattevői verseny. Ennek pontos hatását egyelőre – tekintettel a friss szabályozási változásra – még láthatjuk előre.
Ezzel a rugalmasabb megközelítéssel a fő cél a sikeres eljárás, mivel az eddigi szabályozás e tekintetben túl szigorúnak bizonyult. Fontos tudni mindemellett azt is, hogy ez nem lehet parttalan, a hiánypótlás korlátja az, hogy ugyanazon hiány pótlására az ajánlattevők nem szólíthatóak fel egymást követőn két alkalommal.

Az új szabályozás alapján új gazdasági szereplő bevonása esetén a további hiánypótlási körök (pl. a bemutatott új szakember alkalmasságának igazolásához nem kerül benyújtásra a szakember elvárt diplomája) csak akkor korlátozhatók vagy zárhatók ki, ha ezt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelölte, egyéb esetben a többszöri hiánypótlás tilalma az új gazdasági szereplő vonatkozásában annak bemutatásával újra indul.

Hosszabb referencia-időszak
A július 1-jétől hatályos közbeszerzési törvény szerint szélesebb körű lehet az ezen a piacon résztvevők köre a kiterjesztett referencia-időszaknak és a rugalmasabb hiánypótlási szabvályoknak köszönhetően.

Az ajánlattevők által bemutatandó referenciák időszakának hossza ugyanis megduplázódott: ezen túl – az építési beruházások esetén – akár a kiírástól visszafelé számított nyolc évben elvégzett munkával is lehet pályázni, és a hiánypótlás során az alkalmasságot igazoló szabályok is rugalmasabbá váltak.”

Forrás:
Szélesedik az állami piac; Világgazdaság; 2013. október 1.