Skip to main content
közigazgatási informatika

Megjelent a vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozását támogató felhívás

Szerző: 2013. október 28.No Comments

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című (KEOP – 2.2.2/C/13 kódszámú) pályázati felhívás.
A projektek megvalósítására 2007-2013. időszakban 9,9 milliárd forint áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtására a pályázat közzétételét követő 30. naptári naptól van lehetőség.

A konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” prioritási tengely „Komplex vízgyűjtő fejlesztés” intézkedéséhez kapcsolódik.

Az Európai Közösség víz politikáját megtestesítő Víz Keretirányelv (VKI) szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A víztestek állapotának rendszeres értékeléséhez, valamint az állapotváltozás figyelemmel kíséréséhez többszintű monitoring rendszer kialakítása és működtetése szükséges. Ennek alapján a konstrukció egyik célja a VKI hidromorfológiai monitoring elemeihez kapcsolódik.

A konstrukció másik célja az Árvízi Irányelv (2007/60/EK) hazai teljesülésének támogatása, a jelenleg ismert, és a jövőben előrelátható potenciális víztöbbletből eredő kockázatok felmérése és kezelése.

Jelen konstrukció célja egy olyan komplex, a Duna magyarországi vízgyűjtő területén alkalmazható monitoring és geoinformatikai adatfogadó, feldolgozó, archiváló és szolgáltató központ létrehozása, amely a vizek kártételei elleni védekezést hatékonyabbá, a potenciális veszélyhelyzeteket kiszámíthatóbbá, a felszíni vízmozgásokat naprakész állapotfelmérés alapján elemezhetővé és modellezhetővé teszi az ország teljes területén. További cél az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) által üzemeltetett vízügyi műszaki adatbázis – Vízügyi Adattár (VA) – jelenleg rendelkezésre álló adatainak aktualizálása és az elérhető legmodernebb felmérési módszerek alkalmazásával pontosítása, kiegészítése…”

Forrás:
Megjelent a vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozását támogató felhívás; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2í13. október 24.
Kapcsolódó dokumentumtárak