Skip to main content
közigazgatási informatika

Kétmilliárdos EKOP projekt zárult le a NISZ-nél

Szerző: 2013. november 13.november 14th, 2013No Comments

„A 2011. júliusában indult, 100%-ban uniós forrásból finanszírozott projekt a végéhez érkezett. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) által megvalósított projekt fő célja az volt, hogy az érintett intézmények különálló informatikai struktúráját egységes rendszerbe vonja, azaz központosított, egységes, korszerű szolgáltatások váltsák ki a különböző szervezeteknél működő informatikai megoldásokat. A 2 milliárd forint költségvetésű projekt az alábbi 8 intézményben csaknem 3000 közigazgatási dolgozó munkáját tette hatékonyabbá úgy, hogy közben az igénybe vett informatikai szolgáltatások olcsóbbá és magasabb színvonalúvá váltak az érintett intézmények részére.

A 2011. július 1-jén megkezdett projektben a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság eltérő informatikai rendszereit egységesítették és vonták egy ellátási körbe. Az ún. Egységes Infrastruktúrán (EI) belüli munkaállomások és felhasználók támogatását a NISZ Zrt. végzi.

A projekt során a NISZ Zrt. munkatársai a központi címtárat egységesítették (domain-konszolidáció). Az elavult munkaállomásokat (2640 db PC, 350 db notebook) korszerűre cserélték és standard környezettel telepítették újra annak érdekében, hogy az újonnan bevezetett, és a NISZ Zrt. által üzemeltetett menedzsment-rendszerek hatékonyan működjenek. Az új desktop környezetnél mindenhol azonos, korszerű platformot telepítettek és az Open Doc Format (ODF) formátum vált alapértelmezetté. Az új menedzsment-rendszereknek köszönhetően immár egységes rendszerfelügyelet és szoftvergazdálkodás működik az Egységes Infrastruktúrán belül. A projekt keretében csoportmunka alkalmazásokat telepítettek, amelyeknél biztosított a távoli elérés lehetősége is.

A KKIR projekt keretében a NISZ Zrt. egymást helyettesítő (georedundáns) szerverkörnyezetet alakított ki, ezzel nőhet a kibővült EI rendszer rendelkezésre állási ideje, az üzem- és IT-biztonsági megoldásokkal kiegészülve pedig tovább javul a szolgáltatás színvonala.

A NISZ Zrt. munkatársai e-learning oktatásokkal és személyes konzultációs lehetőségekkel segítettek a KKIR projektben érintett intézmények dolgozóinak, hogy zökkenőmentesen álljanak át az új informatikai rendszerre.

A 2013 októberében lezárult KKIR projekt folytatásának tekinthető a „KKIR2” – a Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer Kiterjesztése elnevezésű projekt, melynek célja a központi közigazgatásban használt végfelhasználói eszközök már megkezdett modernizációjának kiterjesztése valamennyi felhasználóra.”

Forrás:
Kétmilliárdos EKOP projekt zárult le a NISZ-nél; Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.); 2013. november 12.
Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer Kialakítása projekt (KKIR); Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
EKOP-1.2.10 – Központosított kormányzati informatikai rendszer kialakítása; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség