közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A nemzetgazdasági miniszter 23/2013. (XI. 29.) NGM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

Szerző: 2013. december 2.No Comments

„…1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján az államszámviteli rendszer 2014. január 1-jei hatálybalépése kapcsán a Magyar Államkincstárt érintő feladatok koordinációjával, valamint a kiemelt kincstári informatikai projektekkel kapcsolatos teendők ellátására 2013. október 30. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra Tavaszi Zsolt urat miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos tevékenysége az alábbi feladatkörökre terjed ki:
a) felügyeli és koordinálja a Magyar Államkincstárnak az új államszámvitelre történő felkészülését,
b) irányítja a Magyar Államkincstár tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását támogató folyamatban lévő kiemelt informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket,
c) engedélyezi az informatikai tárgyú szerződések megkötését, illetve kezdeményezi azok felülvizsgálatát,
d) a b) és c) pontokban meghatározott feladatokkal összefüggésben közvetlenül utasíthatja a Magyar Államkincstár elnökét.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét a nemzetgazdasági miniszter irányítja…”

Forrás:
A nemzetgazdasági miniszter 23/2013. (XI. 29.) NGM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2013. évi 58. szám, 2013. november 29.; 20423. oldal (pdf)