Skip to main content

Találat: államszámvitel

A jogszabályoknak megfelelően működött az államháztartás információs rendszere, de a belső szabályozás hiányos

„A jogszabályi előírásoknak megfelelően működtette a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Magyar Államkincstár az államháztartás információs rendszerét 2014-ben és 2015-ben, a működés belső szabályai azonban nem biztosították az elszámoltatható feladatellátást – állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A számvevőszék csütörtöki tájékoztatása szerint az államháztartás információs rendszere és a hivatalos statisztikai szolgálat között az adatok átvétele, a statisztikai adatok előállítása az előírásoknak megfelelően történt. Az ÁSZ megállapította, hogy az államháztartás információs rendszere biztosította az adatok megfelelő előállítását. Az adatszolgáltatások támogatták az államháztartás pénzügyi...

Részletek

A nemzetgazdasági miniszter 23/2013. (XI. 29.) NGM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

„...1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján az államszámviteli rendszer 2014. január 1-jei hatálybalépése kapcsán a Magyar Államkincstárt érintő feladatok koordinációjával, valamint a kiemelt kincstári informatikai projektekkel kapcsolatos teendők ellátására 2013. október 30. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra Tavaszi Zsolt urat miniszteri biztossá nevezem ki. 2. § A miniszteri biztos tevékenysége az alábbi feladatkörökre terjed ki: a) felügyeli...

Részletek

Zűrös év vár az önkormányzatokra – Gond lehet a könyveléssel

„Az új számviteli szabályokat a régi informatikai rendszerben kellene lekönyvelni. Ez azonban a múltat idéző DOS-alapú programoknak feladhatja a leckét. 2014-től átszabják az államháztartási számviteli rendszert. A váltás gondot okozhat azoknak az önkormányzatoknak és központi költségvetési szerveknek, amelyek eddig elavult informatikai programokkal könyveltek, és most az ingyenes központi rendszerre várnak. Az állami ASP-projekt országos elindítása ugyanis több évre elhúzódhat. „Az államháztartási szerveket – így az önkormányzatokat is – érintő könyvelési és beszámolási változásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) kormányrendelet (az új...

Részletek

Kettős könyvelés jön az államigazgatásban

„Alapvető változások lépnek életbe január 1-jétől az államháztartás számviteli rendjében, amely az informatikai hátteret is jelentősen befolyásolja. A kormányzati gazdálkodási rendszer szállítója, a GriffSoft felkészült a változásokra - közölte az IT-Business Publishing (ITB) Kft. Az uniós irányelvekkel összhangban jövő januártól kétféle számvitelt, azaz kettős könyvvezetést alkalmaznak a magyar államigazgatásban. Ezen belül elkülönül a pénzforgalmi alapú költségvetési és a teljesítményszemléletű pénzügyi számvitel. Emiatt lényegében kétszer kettős könyvvitelről lehet beszélni. A költségvetési számvitel a klasszikus költségvetési adatokat (előirányzatok, pénzforgalom, kötelezettségvállalások, bevételi előírások), a pénzügyi...

Részletek

Áttérés az eredményszemléletű számvitelre

„Az önkormányzatok eredményszemléletű számvitelre való áttérését szorgalmazza a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. Erről is beszélt a TÖOSZ elnöke egy lapinterjúban. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke legutóbb a 2012-es zárszámadás parlamenti vitájában hívta fel a figyelmet az eredményszemléletű államszámviteli rendre való áttérés jelentőségére. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései rendkívül élesen rávilágítottak, hogy például az önkormányzatoknál a jelenleg alkalmazott pénzforgalmi számviteli módszer nem ad pontos és aktuális képet a települések pénzügyi, likviditási helyzetéről, valamint a kötelezettségeikről sem. Ezért az ÁSZ több alkalommal felhívta a...

Részletek

Az államháztartási számvitel alapjai és a közpénzügyi információs rendszer

„A Kiadó közpénzügyi kiadványainak sorába tartozó könyvben a szerző arra vállalkozott, hogy a közpénzügyek egyik hazánkban kevésbé elemzett területébe, az államháztartás információs rendszerébe adjon betekintést, ezen belül is a számviteli rendszerre fókuszálva. Kiadványunk - ötvözi a közgazdaságtan, a pénzügytan, a számvitel, a jog és a közpolitikai nézőpontok mondanivalóját. - célja a téma normatív és deskriptív megközelítéseinek egyesítése. - bemutatja, hogy az államháztartás információs rendszerének jellemzői miként befolyásolják az államháztartás működését, gazdálkodásának hatékonyságát. - bemutatja az államháztartási számvitel nemzetközi és hazai gyakorlatát. A...

Részletek

A központi és a helyi kormányzat információs rendszerének kérdései

„A kutatás célja A hazai önkormányzati kutatások kiterjedtsége széleskörű, elméleti és empirikus szempontból egyaránt. A szakirodalom az önkormányzati gazdálkodás egyes területeit részletesen elemzi. Számos tanulmány és empirikus elemzés foglalkozik például a finanszírozási rendszerrel, a vagyongazdálkodással, a gazdálkodás ellenőrzésével, a költségvetési tervezéssel, a feladattelepítéssel, az árképzéssel és a jogi szabályozással. E témákban részletes összehasonlító tanulmányok is rendelkezésre állnak, amelyek nemzetközi kontextusban vizsgálják az önkormányzati gazdálkodást. A hazai szakirodalmat áttekintve ugyanakkor megállapítható, hogy az államháztartás pénzügyi információs rendszerének vizsgálata kívül áll a kutatások fő...

Részletek