Skip to main content
művelődésszakirodalom

Prezentáció

Szerző: 2013. december 3.No Comments

„A prezentációt bemutató tankönyv végigvezeti felhasználóját egy négy fázisból álló alkotási folyamaton, amelynek során egy meghívót, egy előadás-összefoglalót, egy komplex elektronikus prezentációt, egy felszólalást és az annak alátámasztását szolgáló tájékoztató, kiegészítő anyagot kell megalkotni. Ez a négy alkotási fázisból álló folyamatsor minden olyan feladatot, részfeladatot magában foglal, amelyek szükségesek az írásművek, a beszédművek, a komplex elektronikus prezentációk sikeres megoldásához. Napjainkban az elektronikus háttér, eszköztár és módszertár alapeszköz a prezentációs folyamatok megoldásához, így tehát a megfelelő technikai, szerkesztési, nyelvi és kommunikációs kompetenciák kialakítása alapvető szándéka a könyvnek. Ennek megfelelően az elektronikus szövegszerkesztés alapeszközei, a prezentációkészítés összetett módszerei, bonyolult technikai lehetőségei elméleti és gyakorlati szinten – azaz a konkrét megvalósításig – egyaránt részét képezik az anyagnak.

ISBN 978-963-2792-64-4
295 oldal, B/5
Webshop ár: 2470 Ft
Ára: 3800 Ft Akciós ár: 2470 Ft”

Forrás:
Prezentáció; Lőrincz Éva Anna, Sturcz Zoltán; Typotex, Baccalaureus Scientiae sorozat; 2013