szakirodalom

A felnőttképzés korszerű eljárásainak alkalmazása az emberi erőforrás fejlesztésben

Szerző: 2013. december 15.No Comments

„…Kutatásom a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés kapcsolatának vizsgálatára irányul, különös tekintettel a felnőttképzés korszerű fejlesztő módszereinek alkalmazási lehetőségeire a szervezetek emberi erőforrás fejlesztési folyamataiban. Érdeklődésem középpontjába – e területek kapcsolódási felületeiben – a felnőttképzés módszertani vetülete került, ezen belül a résztvevő-központú interaktív módszerek közül a tréning és a coaching alkalmazásának mikéntje, felnőttképzési szempontú elemzése és fejlesztésének lehetősége. A dolgozat tartalmi és terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy a felnőttképzés általános módszertani kérdéseivel, illetve a csoportmunkán alapuló egyéb módszerekkel foglalkozzunk; ezek munkahelyi képzésekben betöltött szerepének vizsgálata önálló kutatás tárgya lehetne.

A disszertáció fő célkitűzése bemutatni és igazolni, hogy a tudatosan kiválasztott felnőttképzési módszerek jelentősen meghatározzák a szervezetek emberi erőforrás fejlesztési folyamatainak hatékonyságát. Ezt vállalati elemzésekkel igazolni, továbbá bemutatni, hogy ezek alkalmazása hogyan valósul meg napjaink magyar munkaerő-piaci gyakorlatában. Cél továbbá, hogy a neveléstudomány tudományos kereteibe ágyazva feltárja a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés kapcsolódási felületeit, felnőttképzési aspektusból vizsgálva áttekintést nyújtson a terület sajátosságairól, megújulási törekvéseiről és módszertani eszköztáráról…”

Forrás:
A felnőttképzés korszerű eljárásainak alkalmazása az emberi erőforrás fejlesztésben; Lakner Szilvia; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola; 2013. december 18. (pdf)