Skip to main content

Találat: neveléstudomány

Térségfejlesztés és emberi erőforrás. A neveléstudomány társadalmi metszetei

„Minden fontos és lényeges napi tevékenységünket meghatározza a tudatosság, ami alapvetően befolyásolja az életvezetésünket, és természetesen az előbbiek elképzelhetetlenek folyamatos tanulás nélkül. Mindez különösen fontosnak és megkerülhetetlennek látszik a digitális globalizáció, a virtuális kommunikáció és az állandóan változó munkaerőpiac feltételrendszere mellett. A könyv egyszerre ad világos válaszokat, gyakorlati útmutatót és tudományos keretrendszert egy regionális és térségi látószögön keresztül. Úttörő vállalkozásnak és megkerülhetetlen mérföldkőnek tekinthetjük a könyvet, mely nemcsak az érdeklődő nagyközönség és a szakma számára tanulságos, de az oktatásban és a szélesebb...

Részletek

A közoktatás indikátorrendszere 2017

„A közoktatás indikátorrendszere 2017” című kiadvány az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetében kidolgozott, a magyar közoktatási rendszer jellemzőit leíró indikátor-rendszer második kiadása, mely 2016-ig tartalmazza az indikátorok frissített értékeit. 2015-ben az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetében kidolgoztunk egy közoktatási indikátorrendszert, azzal a céllal, hogy létrejöjjön Magyarországon egy rendszeres kiadvány, amely egyaránt alkalmas arra, hogy a szakpolitikai döntéshozók könnyen és pontosan tájékozódjanak a közoktatás aktuális állapotáról, illetve trendjeiről, és hogy az érdeklődő szakértő és nem szakértő közönség megismerje a magyar közoktatást jellemző legfontosabb mutatókat. Olyan...

Részletek

Miért nem használják a közösségi média vezetői saját termékeiket?

„A közösségi médiát kezdettől fogva kíséri az a hétköznapi tapasztalaton alapuló bírálat, hogy függőséget hoz létre, értékes órákat rabolva el ezzel más értelmes tevékenységektől, és hamis mintákat felmutatva valójában nem építi, hanem rombolja a valós emberi kapcsolatokat. Az újdonságát e téren az jelentette, hogy – mint ahogy arról a Guardian hasábjain megjelent riport is beszámol – az elmúlt hónapokban maguk a Facebook, a Twitter és más hasonló platformok tervezői közül tálaltak ki többen is, lelkiismereti alapon tiltakozva a részvételükkel kifejlesztett rendszerek ellen....

Részletek

Digitális nemzedék konferencia 2015

„...Hülber László – B. Tier Noémi – Lévai Dóra – Szekszárdi Júlia: Digitális nemzedék konferencia 2015 Z. Karvalics László: Közoktatás: honnan, hová, hogyan? Szempontok az átmenet tudáskormányzásáhz Szabó Éva: A digitális szakadékon innen és túl. A tanárszerep változása a XXI. században Gyarmathy Éva: Diák3.0 – A határtalan lehetőségek generációja Barbarics Márta: Iskolai értékelés gamification alapokon Fegyverneki Gergő: Digitális generáció az irodalomórán – tények, módszerek, elképzelések M. Haba Anikó: Versike.hu oktató játék – Egy gamification-próbálkozás tapasztalatai...” Forrás: Digitális nemzedék konferencia 2015; Hülber László...

Részletek

A felnőttképzés korszerű eljárásainak alkalmazása az emberi erőforrás fejlesztésben

„...Kutatásom a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés kapcsolatának vizsgálatára irányul, különös tekintettel a felnőttképzés korszerű fejlesztő módszereinek alkalmazási lehetőségeire a szervezetek emberi erőforrás fejlesztési folyamataiban. Érdeklődésem középpontjába - e területek kapcsolódási felületeiben – a felnőttképzés módszertani vetülete került, ezen belül a résztvevő-központú interaktív módszerek közül a tréning és a coaching alkalmazásának mikéntje, felnőttképzési szempontú elemzése és fejlesztésének lehetősége. A dolgozat tartalmi és terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy a felnőttképzés általános módszertani kérdéseivel, illetve a csoportmunkán alapuló egyéb módszerekkel foglalkozzunk; ezek...

Részletek