közigazgatási informatika

Eredményes volt a „Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek” projekt

Szerző: 2013. december 22.One Comment

„Év végén fejeződik be a „Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek” (E-sztenderdek) elnevezésű projekt. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. alkotta konzorcium több, magas hozzáadott értékű és időtálló terméket hozott létre a projektben, amelyek jelentősen segíthetik a költségtakarékosabb informatikai tervezést és a hatékonyabb projektmegvalósítást.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által vezetett konzorcium sikeresen megvalósította az ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 számú,„Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek – (E-sztenderdek)” elnevezésű projektben betervezett szakmai célokat. Az Európai Szociális Alap által biztosított, 200 millió forint támogatásból megvalósított, 2012-ben indított és idén decemberben a végéhez érkező projekt műszaki és kivitelezési feladatait a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) végezte.

A KIFÜ és a NISZ Zrt. alkotta konzorcium több olyan időtálló terméket (specifikációkat, módszertanokat és dokumentációkat) hozott létre, melyek jelentősen segítik a költségtakarékosabb informatikai tervezést és növelik az informatikai projektek megvalósításának hatékonyságát.

A projekt keretében kidolgozták a Ket. által bevezetett, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (szeüsz-ök) kifejezetten technikai jellegű, nemzetközi sztenderdeken alapuló specifikációját. A tizenkét irányelv jellegű dokumentumot kiegészíti a munkafolyamatot összefoglaló módszertan is. A specifikáció célja a szeüsz-ökre vonatkozó, első technikai jellegű alapvetés megteremtése volt, amelyet a felelős minisztériumok és érintett projektgazdák tevékenységük során felhasználhatnak.

Létrejött az informatikai konszolidációs adatgyűjtést támogató űrlapkitöltő és feldolgozó rendszer, melynek felületén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a jövőben közvetlenül és gyorsan hozzájuthat az ellenőrzött szervezetek adatszolgáltatásaihoz, a rendszerezett információk pedig az intézkedések gyors elrendelését teszik lehetővé.

Figyelembe véve a KIFÜ kormányzati szerepkörét, a projektgazda egységes projektirányítási módszertant és eljárásrendet kidolgozott ki.

Az egységes projektmenedzsment-módszertant szabadon felhasználható dokumentumsablonok és mintaprojekten alapuló kitöltött projektdokumentumok egészítik ki. A komplett dokumentumtár és az ezt támogató informatikai környezet általános bevezetése, oktatása, jelentős előrelépést jelenthet a közösségi források eredményesebb hazai felhasználása, lehívása terén.
A módszertanból tananyag is készült, amelyet 90 fő a KIFÜ szervezésében 3 napos tréningen sajátíthatott el. A tréning elméleti és gyakorlati blokkokban vezette végig a hallgatókat a teljes projektfolyamaton. A képzésen 20 különböző közigazgatási szerv dolgozói vettek részt.

A NISZ Zrt. gondozásában készült el a kormányzati hitelesítés-szolgáltató rendszer (GOV CA) kialakításának dokumentációja is. Az elkészült dokumentumok tartalmazzák a hitelesítés-szolgáltatás belső szabályozását, valamint megteremtik a sikeres rendszer auditálás feltételeit. A kormányzati hitelesítés-szolgáltató felállítása jelentős költségmegtakarítást jelent a közigazgatási célú elektronikus tanúsítványok és időbélyeg-szolgáltatás piacról történő megvásárlásához képest.

A fentieken túl az E-sztenderdek projekt részeként, az IT biztonsági ismeretek bővítését célzó, közérthető és közigazgatás-specifikus ismeretterjesztő kiadvány is elkészült.”

Forrás:
E-sztenderdek projektzáró sajtóközlemény – 2013. december 20.; Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.); 2013. december 20.
Egységes projektmenedzsment-módszertan; Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
Közérthetően (nem csak) az IT biztonságról; Horváth Gergely Krisztián; Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) (pdf)
ÁROP-1.1.17 – Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Lásd még:
Cikkeink az ÁROP-1.1.17 tárgyában