Skip to main content
törvények, határozatok

A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének kijelöléséről

Szerző: 2014. február 3.No Comments

„A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról szóló 1012/2014. (I. 17.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában foglalt jogkörömben eljárva
dr. Homolya Róbertet
a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökévé – 2014. január 17-ei hatállyal – kijelölöm…”

Forrás:
A miniszterelnök 17/2014. (I. 31.) ME határozata a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének kijelöléséről; Magyar Közlöny; 2014. évi 13. szám, 2014. január 31.; 1896. oldal (pdf)