Skip to main content

Találat: Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság

80/2020. (IX. 28.) ME határozat a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

„a) Perényi Sigismund Petert a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnöki tisztségének ellátása alól 2020. szeptember 30-i hatállyal felmentem, b) dr. Ágostházy Szabolcs Imrét, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökévé – 2020. október 1-jei hatállyal – kijelölöm. Forrás: 80/2020. (IX. 28.) ME határozat a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről; Nemzeti Jogszabálytár A miniszterelnök 80/2020. (IX. 28.) ME határozata a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről; Magyar Közlöny; 2020. évi 213. szám; 2020....

Részletek

Új elnöke van a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságnak

„A miniszterelnök 6/2017. (I. 6.) ME határozata a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről 1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 56/G. pont (2) bekezdése alapján a) dr. Homolya Róbertet a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnöki tisztségének ellátása alól – 2016. december 31-ei hatállyal, más fontos megbízatására tekintettel – felmentem, b) dr. Vitályos Eszter Zsuzsannát, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárát a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökévé – 2017. január 1-jei hatállyal – kijelölöm. 2. Visszavonom a...

Részletek

A Kormány 1013/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról

„...1. A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: FKB) a Kormány – által a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján létrehozott és működtetett – fejlesztéspolitikai javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő és koordináló szerve. 2. Az FKB feladata az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztéspolitika végrehajtásának összehangolása, a fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati döntések előkészítése és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi koordinációs tevékenységének elősegítése. Az FKB ennek...

Részletek

A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének kijelöléséről

„A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról szóló 1012/2014. (I. 17.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában foglalt jogkörömben eljárva dr. Homolya Róbertet a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökévé – 2014. január 17-ei hatállyal – kijelölöm...” Forrás: A miniszterelnök 17/2014. (I. 31.) ME határozata a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének kijelöléséről; Magyar Közlöny; 2014. évi 13. szám, 2014. január 31.; 1896. oldal (pdf)

Részletek

A Kormány 1012/2014. (I. 17.) Korm. határozata a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról

„1. Az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéspolitika végrehajtásának összehangolása érdekében a Kormány a fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati döntések megalapozott előkészítése és a Miniszterelnökség központi koordinációs tevékenységének ellátása érdekében – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő, koordináló szervként Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságot (a továbbiakban: FKB) hoz létre. ... 5. Az FKB javaslatot dolgoz ki, állást foglal a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) számára...

Részletek