közigazgatási informatikaművelődéstörvények, határozatok

A Kormány határozata a Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztéséről

Szerző: 2014. február 10.No Comments

„A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú, „A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint…”

Forrás:
A Kormány 1041/2014. (II. 6.) Korm. határozata a TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 15. szám, 2014. február 6.; 2000-2001. oldalak (pdf)