közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Jogszabálytervezet az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Szerző: 2014. február 26.No Comments

„Elkészült az elektronikus anyakönyvezés bevezetéséhez szükséges kormányrendeleti szabályozás

Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló kormányrendelet célja az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételek egyértelmű meghatározása és az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető központi nyilvántartó szerv kijelölése, ezáltal az elektronikus anyakönyvezés jogi feltételeinek biztosítása. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A tervezet pontosítja a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendelet által meghatározott, az anyakönyvezési feladatok ellátásához szükséges végzettségi és képzettségi feltételeket, pótolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok anyakönyvi igazgatási feladatokat ellátó kormánytisztviselőire vonatkozó speciális képesítési feltételeket, és megállapítja a jegyzőre és a polgármesterre vonatkozó képesítési feltételt.

A jogszabálytervezet az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető központi nyilvántartó szervnek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (KEKKH) jelöli ki, ezért kiegészíti a hivatal létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló kormányrendeletet.

A tervezet az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényhez hasonlóan 2014. július 1-jével léphet hatályba.

Az észrevételeket február 28-án munkaidő végéig várjuk a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu e-mail címen.”

———————–

„…A KEKKH tavaly novemberben közölte az MTI-vel, hogy a hivatal mintegy 900 millió forintos uniós és állami forrásból megvalósuló informatikai fejlesztése eredményeként a jelenleg négyféle (születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati, halotti) anyakönyv helyett csak egy lesz, amely az országban bármelyik anyakönyvvezetőnél elérhetővé válik.

Akkor azt írták, az adattakarékosság és a célszerűség is indokolja, hogy 2014 júliusától az adatok nyilvántartása nem papíralapon, anyakönyvi események alapján történik majd, hanem elektronikusan és személyhez kötötten. A papíralapú anyakönyvek digitalizálása folyamatos, például házasságkötéskor digitálisan rögzítik a házasulók papíralapú születési anyakönyvét is – írta a KEKKH.”

Forrás:
Előterjesztés: a Kormány …/2014. (… …) Korm. rendelete az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2014. február 26.
Jön a villanyakönyv; Index.hu; 2014. február 26.
Korábbi cikkünk:
Nem lesznek elektronikusak az egyházi anyakönyvek