művelődésszakirodalom

Az elektronikus tanulás és a könyvtárak

Szerző: 2014. február 28.No Comments

„…A közgyűjteményi szférában, az utóbbi években erőteljes változások tapasztalhatóak az elektronikus szolgáltatások terén. Láthatjuk, hogy a digitális könyvtárak felépítéséről, létrehozásáról a hangsúly áttevődik az általuk létrehozott, illetve az általuk megvalósítható, támogatható szolgáltatások fejlesztésére.

A könyvtári portálok alapfeladata, hogy a felhasználót vonzó, elektronikus szolgáltatásaikon keresztül virtuálisan és a valóságban is bevigye a könyvtárba.

A modern tudás alapú könyvtári portál alkalmassá tehető arra, hogy virtuális tanulási környezet teremtsünk meg, ebbe a menedzselt környezetbe például tananyagokat, ismeretszerzéshez szükséges forrásanyagokat vihetünk be. A tanítás-tanulás folyamatában felhasználhatjuk a hagyományos és az elektronikus könyvtári környezet által nyújtott támogatásokat.

Az új feladatokhoz, elektronikus szolgáltatások kialakításához, egy nyitottabb, innovatívabb könyvtár szerepkörének módosulásával együtt jár a kor kihívásaihoz jól alkalmazkodó könyvtáros szerep megváltozása is.

A kiadvány célja, hogy a közgyűjteményi dolgozók átfogó képet alkothassanak arról, hogy az elektronikus tanuláshoz/tanításhoz milyen eszközrendszer áll rendelkezésünkre napjainkban. Az általános fogalmakon túl összegyűjti és bemutatja azokat az alapvető elméleti ismereteket, amelyek segítségével a szakemberek elindulhatnak az e-learning alapú szolgáltatások bevezetése és a tudatos tananyagszerkesztés, értékelés és kritika útján…”

Forrás:
Az elektronikus tanulás és a könyvtárak : Útmutató; Szepesi Judit; Németh László Városi Könyvtár; 2013 (pdf)