Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

Ügyféloldali erőszak elleni tréning Berhida város és Alsóőrs község önkormányzati hivatalai együttes részvételével

Szerző: 2014. március 16.No Comments

„A TÖOSZ, mint projektgazda vezetésével létrejött pályázat célja az önkormányzati munka minőségének és eredményességének növelése azáltal, hogy a munkavállalók maximális teljesítményüket tudják nyújtani a biztonságos és méltányos munkakörülmények között. Az önkormányzati munka hatékonyságát nagymértékben befolyásolja az a tényező, amelyet az ügyfelek munkavállalókat befolyásoló „erőszakos” magatartása jelent. Ez nem kezelhető csak jogi oldalról, hanem belső együttműködésre és komplex helyi programokra van szükség. Ettől a céltól vezérelve fogott össze és hajtja végre ezt a projektet a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS), a TÖOSZ, a Norvég Közszolgálati Szakszervezet (Fagforbundet) és a magyar MKKSZ.

A projekt keretében az első kísérleti tréningre Budapest XVI. kerület önkormányzatánál került sor, majd ezt követte a Pápa városi tréning. A pilot tréningek harmadik állomása Kisújszállás volt, Törökbálint részvételével. A negyedik háromnapos program sajátossága, hogy egy kisváros és egy kisközség hivatalnokai és önkormányzati vezetői vettek benne részt. Berhida város képviseletében Nyírő István alpolgármester és dr. Cseh Tamás jegyző, valamint tizenöt köztisztviselő, míg Alsóőrs község részéről Hebling Zsolt polgármester és Báró Béla jegyző mellett, egy hivatali munkatárs vett részt a tréningen. A program összegzésén Berhida polgármestere, Pergő Margit is kifejezésre juttatta a téma iránti elkötelezettségét. A tréninget dr. Krémer András vezető tréner tartotta, Kovács Anna közreműködésével. A három napos program első napján előadást tartott Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára és Fehér József, az MKKSZ szakértője, valamint dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára is.

A berhidai tréningen is bebizonyosodott, hogy a norvég módszer átültetése a hazai viszonyok közé a tapasztalatok szerint megvalósítható. Ezt egyaránt alátámasztja a korábbi három már lezajlott tréning (Budapest XVI. kerület, Pápa és Kisújszállás), mivel mindhárom település önkormányzata tervezi a képzési tananyagra építve a mindennapi munka során alkalmazni a norvég szisztémát.

Berhida és Alsóőrs önkormányzatainak polgármesterei, jegyzői és a hivatalok munkatársai a tréning során erős elkötelezettséget mutattak az iránt, hogy egy, a megelőzést és védelmet szabályozó hatékony belső eljárásrend támogassa az önkormányzatok munkavállalóinak védelmét az esetleges erőszak vagy fenyegetettség ellen.

Az önkormányzatok vállalták, hogy konkrét gyakorlati intézkedéseket is tesznek a helyi projektek megvalósítása érdekében. A programon résztvevő két önkormányzat vezetői és munkatársai megállapodtak abban, hogy folyamatosan egyeztetnek a készülő belső eljárásrendről és a tapasztalatok összegzéséről egy közös workshopot tartanak majd szakértők közreműködésével. Az önkormányzatok elhatározták, hogy a hivatalban történő munka tapasztalatait felhasználva megkezdik az intézményi körben is a program megvalósítását.

A kísérleti tréningek végeztével megkezdődik mind a hat vállalkozó önkormányzatnál a tényleges munka, megalkotják az esetlapokat és elkezdik a munkahelyi párbeszédet és a helyi szabályozás átalakítását. A jelenlévők kezdeményezték, hogy a hat önkormányzat érintett szereplői között jöjjön létre közvetlen együttműködés, hálózatépítés a munka hatékonyságának növelése érdekében.

A résztvevő önkormányzatok első ízben a 2014. június 12-ei nemzetközi konferencián adnak számot kezdeti tapasztalataikról és eredményeikről.”

Forrás:
Ügyféloldali erőszak elleni tréning Berhida város és Alsóőrs község önkormányzati hivatalai együttes részvételével; Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége; 2014. március 12.