Skip to main content
jogszakirodalom

A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése

Szerző: 2014. április 27.No Comments

„…Dolgozatomban az összehasonlító elemzés révén arra az alapvető kérdésre szeretnék választ kapni, hogy a közpénzek elköltését lehet-e, és ha igen milyen rendben hatékonyan kontrollálni. A hangsúly itt a hatékonyságon van, hiszen az ellenőrzés folyamata minden állam pénzügyi gyakorlatába beépült a kérdés csak az, hogy ez a Watson-féle gőzgép hatásfokával, vagy ennél sokkal sikeresebben valósul meg. E célból az összehasonlító elemzés másik pontja a francia költségvetési törvény, és gyakorlata. Nyilvánvaló ugyan, hogy hazánk a germán jogcsaládhoz tartozik, azonban az is teljesen nyilvánvaló, hogy költségvetési jogi megoldások terén a francia elmélet és gyakorlat jutott a legmesszebbre, amelynek persze történeti okai közismertek, bár néhány esetleg kevésbé ismert, illetve elhanyagolt területre magam is szeretném felhívni a figyelmet.

Terveim szerint e rendkívül széles terület egyszerű számbavétele és feltérképezése után néhány de lege ferenda javaslattal magam is talán hozzájárulhatok ahhoz, hogy a közpénzek tényleges felhasználása az előre meghatározott és jogilag kontrollált mederben történhessen…”

Forrás:
A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése; Török Tamás Pál; Szegedi Tudományegyetem, Állam- és jogtudományi Doktori Iskola; 2014. május 22. (pdf)