Skip to main content

Találat: költségvetési jog

Költségvetési jog

„A pénzügyi jog egyetemi szintű oktatása hagyományosan három nagy témakört ölel át: az adójogot, a költségvetési jogot, valamint a pénzügyi és befektetési intézményrendszer szabályozásának témakörét. A pénzügyi jog mint önálló diszciplína a jogi egyetemi oktatásban azonban ezekhez képest további témaköröket is érint több-kevesebb részletességgel, mint például az állami vagyonjogot, a társadalombiztosítási bevételek és kiadások pénzügyi szabályozásának rendszerét, valamint az állami támogatási szabályozási rendszerek elemeit. Az egyetemi szintű oktatásban elsőként arra kell a pénzügyi jog oktatóinak törekedni, hogy eme rendkívül széles és szerteágazó,...

Részletek

A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése

„...Dolgozatomban az összehasonlító elemzés révén arra az alapvető kérdésre szeretnék választ kapni, hogy a közpénzek elköltését lehet-e, és ha igen milyen rendben hatékonyan kontrollálni. A hangsúly itt a hatékonyságon van, hiszen az ellenőrzés folyamata minden állam pénzügyi gyakorlatába beépült a kérdés csak az, hogy ez a Watson-féle gőzgép hatásfokával, vagy ennél sokkal sikeresebben valósul meg. E célból az összehasonlító elemzés másik pontja a francia költségvetési törvény, és gyakorlata. Nyilvánvaló ugyan, hogy hazánk a germán jogcsaládhoz tartozik, azonban az is teljesen nyilvánvaló, hogy...

Részletek

Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdetei

„Az osztrák–magyar kiegyezéssel újólag megteremtett parlamentarizmus 1867-ben Magyarországon is intézményesítette a törvényhozás kormány fölötti ellenőrzésének jogát, a parlament pedig a gazdasági ellenőrzés ellátására létrehozta az Állami Számvevőszéket. A számszéket becikkelyező 1870. évi XVIII. törvény azonban a szervezet jogállását felemás módon állapította meg, s feladatául csupán a számszaki kontroll teljesítését jelölte meg, minek köszönhetően az orgánum működését – a kezdetektől egészen megszűnéséig – ellentmondásos jelzőkkel illették.” Forrás: Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdetei, Révész T. Mihály, 2012/1, 98-111. oldalak (pdf)

Részletek