közigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Európai Számvevőszék: a Bizottság használja fel a Schengeni Információs Rendszer kifejlesztéséből levont tanulságokat

Szerző: 2014. május 22.No Comments

„Az Európai Számvevőszék által ma közzétett jelentés szerint a Bizottság a Schengeni Információs Rendszer második generációját (SIS II) az eredetileg tervezettnél több mint hat évvel később, és az eredeti költségbecsléshez képest nyolcszoros költséggel valósította meg. A késedelmeket és a költségtúllépést a bizottsági irányítás hiányosságai okozták, az irányítás szempontjából igen nehéz környezetben.

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) az egész schengeni térségben használatos a határőrség, a rendőrség, a vámügyi, a vízum- és igazságügyi hatóságok körében. A rendszer olyan személyekről tartalmaz információkat (figyelmeztető jelzéseket), akik összefüggésbe hozhatók súlyos bűncselekményekkel, vagy esetleg nem jogosultak az Unió területére belépni, illetve ott tartózkodni. A SIS eltűnt személyekre, valamint olyan elveszett vagy ellopott tárgyakra nézve is tartalmaz figyelmeztető jelzéseket, mint például bankjegyek, járművek, lőfegyverek és személyazonossági okmányok. A figyelmeztető jelzéseket a tagországi hatóságok viszik be a rendszerbe.

„2001-ben az EU Tanácsa megbízta a Bizottságot, hogy fejlessze ki a schengeni információs rendszer egy új változatát.” – mondta Pietro Russo, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – „Az eredeti határidő azonban irreális volt és a Bizottság kezdetben nem rendelt elegendő, a szükséges szakértelemmel rendelkező munkatársat a projekthez. A Bizottság így csak 2009-től volt képes eredményesen kezelni a fejlesztési fővállalkozói szerződést. A Bizottság ráadásul nem támaszkodott kellően a végfelhasználók tapasztalataira, és a rendszerkövetelmények is megváltoztak a projekt első része alatt.”

A központi rendszert illetően az uniós költségvetést terhelő költségek első indikatív becslései jelentősen alábecsülték a szükséges beruházás valódi léptékét. A központi rendszerre a SIS II teljes költsége 189 millió eurót tett ki, és ehhez még hozzá kell számítani becslések szerint több mint 330 millió eurót a tagállami rendszerekre. Egyúttal a SIS II-től eredetileg várt legnagyobb haszon relevanciája csökkent, mivel időközben a SIS 1-et sikeresen kibővítették az új tagországok számára. A költségek és a várt haszon e fontos változásai ellenére a Bizottság nem igazolta, hogy számára a SIS II valóban a leginkább értékarányos megoldás volt.

A Bizottság ugyanakkor levonta a tanulságokat a projekt első részének irányításából, így 2010-től kezdve, a projekt záró szakaszában változtathatott koncepcióján, és 2013 áprilisára megvalósíthatta a SIS II rendszert. A Bizottság továbbá már felhasználta a SIS II-ből levont tanulságok egy részét más nagyszabású informatikai projektek előkészítéséhez is.

A szerkesztők figyelmébe:
Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

„A Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának az Európai Bizottság általi kifejlesztése: tanulságok” című 3/2014. sz. különjelentés azt vizsgálta, hogy a Bizottság miért a tervezettnél hat évvel később, és az eredeti becsléseket messze meghaladó költséggel valósította meg a SIS II-t. Vizsgálta a Számvevőszék azt is, hogy a projekt folyamán a SIS II üzleti terve megbízhatóan figyelembe vette-e a költségek és a várt haszon jelentős változásait. A Számvevőszék továbbá értékelte, hogy a Bizottság levonta-e a tanulságokat a projekt irányításából, és felhasználta-e azokat.

A Számvevőszék megállapította, hogy a késedelmet és a költségtúllépést a bizottsági irányítás hiányosságai okozták – az irányítás szempontjából igen nehéz kontextusban –, különösen a projekt első, 2009-ig tartó részét illetően. A projekt során jelentősen változtak a költségek és a várható haszon, a Bizottság mégsem vizsgálta felül a SIS II üzleti tervét, s így nem mutatta ki, hogy a SIS II továbbra is prioritást élvez a Bizottságnál, mert jobb megtérülést biztosít, mint más lehetőségek. Nem hoztak a költség és a haszon újraértékelésén alapuló döntést a projekt folytatásáról, illetve leállításáról. A Bizottság levonta a tanulságokat a projekt első részének irányításából, hogy 2010-től kezdve, a projekt záró szakaszában változtasson a koncepcióján, és 2013 áprilisára megvalósítsa a SIS II rendszert.

Megállapításai alapján a Számvevőszék azt ajánlotta, hogy nagyszabású informatikai projektek fejlesztésének irányításához a Bizottság:

  • az ütemtervet az elvégzendő feladatok műszaki elemzésére alapozza;
  • biztosítsa a projektek integrálását a Bizottság szervezetszintű informatikai irányítási szabályozásába, és használják ki teljes mértékben a házon belüli szakértelmet a vállalkozók munkájának eredményes irányítására;
  • biztosítsa, hogy az üzleti igényeket és a végfelhasználók véleményét kellően figyelembe vegyék a döntéshozatal során;
  • biztosítsa, hogy mielőtt a projekt kezdeményezéséről áttérnének annak megtervezésére, az üzleti terv jóváhagyásra kerüljön, majd amennyiben jelentős mértékben változnának a projektköltségek, a várható hasznok, a kockázatok vagy az alternatívák, azt ismét jóváhagyják;
  • biztosítsa, hogy a könnyű visszakereshetőség érdekében külön naplóban legyenek dokumentálva a projektre vonatkozó legfontosabb döntések;
  • ha egy projekt azt teszi szükségessé, hogy különböző szereplők több különböző, de egymástól függő rendszert dolgozzanak ki, biztosítsa az eredményes átfogó koordinációt;
  • a nagyszabású informatikai rendszereket úgy fejlessze ki, hogy azok interoperábilis, máshol is felhasználható modulokat alkalmazzanak, elkerülve így az egy vállalkozótól való függést;
  • a számvevőszéki ellenőrzés tanulságait ismertesse a főigazgatóságokkal, és az uniós intézményekkel, ügynökségekkel és szervekkel. A Bizottság mérje fel, hogy elérték-e a SIS II-től várt hasznokat.

A jelentésért felelős számvevőszéki taggal készített rövid videóinterjú a következő címen tekinthető meg: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA [francia nyelvű]”

Forrás:
Európai Számvevőszék: a Bizottság használja fel a Schengeni Információs Rendszer kifejlesztéséből levont tanulságokat, hogy az újabb informatikai projekteknél elkerülje a hasonló késedelmeket és költségtúllépéseket; Európai Számvevőszék; ECA/14/22, 2014. május 19.