Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Az országos rendőrfőkapitány 14/2014. (V. 23.) ORFK utasítása a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól

Szerző: 2014. május 23.No Comments

„A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzététele során az adatfelelőst és az adatközlőt terhelő kötelezettségek meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:…”

Forrás:
Az országos rendőrfőkapitány 14/2014. (V. 23.) ORFK utasítása a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 27. szám, 2014. május 23.; 3553-3590. oldalak (pdf)