Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei

Szerző: 2014. május 25.No Comments

„…a szerzők más utat választanak, és a magyar közigazgatás és államháztartás történetét bemutató fejezettel kezdik a könyvet. Érdemes megemlíteni, hogy e fejezet ugyancsak unikumnak számít a mai szak- és tankönyv-kínálatban, így a könyv egyszerre tölt be hiánypótló szerepet a jelen és a rendszerváltást megelőző államháztartási folyamatok bemutatásában. A fejezetben ma használt mutatókkal és fogalmakkal ismertetik, hogyan alakultak és milyen fő elemei és tendenciái voltak a magyar államháztartás bevételeinek, kiadásainak, egyenlegének és adósságának a kiegyezéstől egészen 2011-ig.

Ezt követően részletesen bemutatják a magyar államháztartás intézményeit és működését. A könyv legjelentősebb fejezete a helyi önkormányzatok, valamint az állami feladat-ellátás megosztásának jelenkori ismertetése. Az e területen lezajló folyamatok, az átalakítás lépései a közérdeklődés előterébe került az elmúlt évek során.”

Forrás:
A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei (recenzió); Vasvári Tamás; Pénzügyi Szemle; 2014/1, 2014. április 24.; 125-131. oldalk (pdf)