közigazgatás: magyar

Indul a 2014. évi integritás felmérés a közszférában

Szerző: 2014. május 25.No Comments

„Az Állami Számvevőszék 2014-ben már negyedik alkalommal indítja el a közszféra intézményeit érintő integritás felmérését. A felmérés eredményei alapján évről-évre láthatóbbá válnak a közintézmények korrupció szempontjából veszélyeztetett területei, illetve a korrupcióval szembeni ellenálló képességük. Az egész magyar közszférára kiterjedő önkéntes felmérésben egyre növekvő számban vesznek részt az intézmények, amelynek révén erősíteni tudják szervezetük integritását. Az Állami Számvevőszék Integritás projektje az utóbbi években nemzetközi szinten is komoly érdeklődést váltott ki. Az integritás szemlélet megvalósulását az ÁSZ az ellenőrzései során is értékeli.

Az Állami Számvevőszék küldetésének tekinti a korrupció elleni fellépést. Mindez illeszkedik az ÁSZ intézményi stratégiájához, amelyben kiemelt feladatként jelenik meg az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtése, továbbá az ÁSZ szerepvállalása a korrupció és csalás elleni küzdelemben. A felmérések megvalósításával az Állami Számvevőszék az integritás alapú szervezeti kultúra megteremtéséhez kíván hozzájárulni, amely a korrupció megelőzésének egyik leghatékonyabb eszköze.

Kirajzolódó idősor
2014-ben immár negyedik alkalommal méri fel a közszféra korrupciós kockázatait az Állami Számvevőszék. Az évenkénti adatfelvétel fenntarthatósága és a beérkező adatok összehasonlíthatósága szempontjából kiemelkedően fontos, hogy az elmúlt évben válaszadó mintegy 1.500 szervezet döntő többsége a 2013. évi felmérés során vállalta az ÁSZ-szal való hosszú távú együttműködést és a kérdőívek évenkénti kitöltését.

Az együttműködés vállalásával az Integritás Támogatók Körének tagjává váló szervezetek stabil bázist képeznek, amely megkönnyíti a felmérés adatainak összehasonlítását és a felméréssorozat végére összeálló tendenciák mögött meghúzódó okok megértését. A 2014. évi felmérés során első alkalommal valósulhat meg, hogy a résztvevő szervezetek köre jelentős részben megegyezik a megelőző évben adatszolgáltató intézményekkel, de természetesen új intézmények is csatlakozhatnak a felméréshez.

Nemzetközi jó gyakorlatok szeminárium a fejlődő országok számvevőszékei korrupció elleni munkájának támogatására
A korrupció elleni küzdelemben az Állami Számvevőszék integritás felmérése – amelyet az ÁSZ az egész magyar közszférára kiterjesztett – európai szinten is egyedülálló, egyfajta magyar modellt jelent. Ezen magyar modell megismerésének érdekében került megrendezésre a külföldi számvevőszéki szakemberek számára 2014. március 3-7. között megtartott nemzetközi jó gyakorlatok szeminárium.

A szemináriumon a résztvevők megismerkedhettek az integritás felmérések módszertanával, és csoport munkák keretében maguk is begyakorolhatták a felmérések sikeres megvalósításának legfontosabb elemeit, többek között a közszféra korrupciós kockázatainak beazonosítását, a korrupcióval szembeni védelmet nyújtó kontrollok kiépítettségének értékelését és a felmérés alapjául szolgáló kérdőív összeállítását, a felmérési eredmények értékelését és hasznosítását.

Az egyes intézménycsoportokra külön elemzések is készültek
A felmérés eredményeit összefoglaló tanulmány mellett első alkalommal olyan tanulmányokat is készítettünk a 2013. évi felmérés eredményeiről, amelyek intézménycsoportonként mutatják be a felmérés során kapott válaszokat.

A tanulmányok rámutatnak az egyes intézménycsoportok feladatköréből adódó és tevékenységében rejlő korrupciós kockázatokra, illetve jelzik az ezek kezelésére hivatott kontrollok kiépítettségének szintjét. Az intézménycsoport kockázati profiljának bemutatása segítséget adhat az adott intézménycsoportba tartozó intézmény vezetésének, hogy összevesse saját szervezetének korrupciós kockázatait és kontrolleszközeinek állapotát a hasonló intézményekével. Az egyes válaszadó intézményeket TEÁOR számuk alapján intézménycsoportokba soroltuk be, ennek megfelelően készítettük el az intézménycsoporti elemzéseket, amelyek elérhetők az Integritás Portálon.

Az adatfelvétellel kapcsolatos információk az Integritás portálon kerülnek közzétételre, illetve az adatfelvétel ideje alatt az Állami Számvevőszék munkatársai készséggel állnak az intézmények rendelkezésére az info.integritas@asz.hu e-mail címen, valamint a 06-80-500-800-as ingyenesen hívható telefonszámon a kérdőívek kitöltésével összefüggő kérdésekkel kapcsolatban. A felmérésben résztvevő szervezetek számára segítséget jelent az Integritás portálon létrehozott Fórum is, ahol megtalálhatók a Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok, illetve az intézmények egymással is tudnak véleményt cserélni az integritással kapcsolatos kérdésekben.”

Forrás:
Indul a 2014. évi integritás felmérés a közszférában; Szatmári János; Állami Számvevőszék; 2014. május 22.