művelődés

Megnövelték a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt költségvetését

Szerző: 2014. június 11.No Comments

„A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 számú, „Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének legfeljebb 12 695 600 000 forintra történő növelését…

A projekt célja, hogy a köznevelési intézményekben megteremtse a digitális leszakadást csökkentő, egyenlő hozzáférést biztosító, pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszert, a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató informatikai infrastruktúrát. E célokat előzetes igényfelmérés, a meglévő infrastruktúra bővítése és a pedagógusok számára módszertani továbbképzések, valamint helpdesk szolgáltatások segítik….”

Forrás:
A Kormány 1340/2014. (VI. 11.) Korm. határozata a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 80. szám, 2014. június 11.; 10405-10406. oldalak (pdf)