technikatörvények, határozatoktudomány

Pálinkás Józsefet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki

Szerző: 2014. június 11.2 hozzászólás

„1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásával összefüggő feladatok ellátására – 2014. június 12. napjától 2014. december 31. napjáig – Dr. Pálinkás Józsefet kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos feladatkörében ellátja a kutatási, fejlesztési és innovációs intézményrendszer irányítási és finanszírozási rendszerének megújítása keretében létrejövő kormányhivatali jogállású Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásával – mint kiemelt fontosságú feladattal – kapcsolatos előkészítő és koordinációs feladatokat.

3. A kormánybiztos e tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján államtitkári javadalmazásra jogosult.

4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, a kormánybiztost tevékenységének ellátásában a Miniszterelnökség szervezetében működő négy fős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Miniszterelnökség gondoskodik. A Miniszterelnökség mindenkori engedélyezett létszáma ezzel a négy fővel meghaladható.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1336/2014. (VI. 11.) Korm. határozata a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól; Magyar Közlöny; 2014. évi 80. szám, 2014. június 11.; 10397. oldal (pdf)