Skip to main content
közigazgatás: külföldön

Átszervezik az olasz közigazgatást

Szerző: 2014. június 22.No Comments

„Pénteken a Matteo Renzi vezette kormány újabb reformokról szóló kormányrendeleteket fogadott el, s ezáltal utat nyitott többek között a közigazgatás átalakításának is. A reformot a három legnagyobb szakszervezet erősen bírálja.

Újabb állomás a tervezett reformsorozatban
A képviselőházi választási reformtervezet és a Szenátus átalakítására vonatkozó javaslat után, múlt héten pénteken a kormány elfogadta a rosszul és drágán működő olasz közigazgatás átalakítását célzó intézkedéscsomagot, amelyet hétfőn terjesztettek a parlament elé. A kormány által jóváhagyott tervezetről Angelino Alfano, az Új Jobbközép Párt vezetője, jelenlegi belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy „diétára fogjuk az elefántot”. A 44 pontból álló kormányrendelet elsődleges célja az állami jelenlét radikális csökkentése a közigazgatás alsóbb szintű területi egységeinél.

4 fejezet és 44 pont
Az intézkedéscsomag négy fejezete a közigazgatás személyi állományát, szervezetrendszerét érinti és az eljárások egyszerűsítését, az ügyintézés gyorsabbá tételét célozza meg. A reform értelmében ez év októberétől, a vezető beosztású bírók esetében 2016-tól, a 70. évüket betöltött alkalmazottaknak kötelezővé teszik a nyugdíjba vonulást. Ezzel a szigorítással jelentős generációváltást kíván elérni a kormány. Az Állami Számvevőszék adatai szerint míg a közigazgatásban dolgozók átlagéletkora 2001-ben 43,6 év volt, addig 2011-ben már 47,8.

A reform 50 százalékkal csökkenti a közigazgatási alkalmazottak számára azon fizetett időszakot, amelyet a szakszervezeti tevékenység miatt munkától távol tölthetnek.

A tervezet továbbá kötelezővé teszi az alkalmazottak számára az 50 kilométeren belüli mobilitást, ugyanakkor kompenzációt biztosít az utazásból eredő anyagi terhek és időveszteség ellentételezésére.

Szervezeti átalakítások
A tartományi szint megszüntetését követően a kormány nem tartja indokoltnak, hogy minden volt tartományi központban legyen prefektus, levéltár és kincstári kirendeltség. A reform ezeket az intézményeket összevonja és úgynevezett kormányhivatalokat („casa di governo”) hoz létre.

Az intézkedéscsomag maximalizálja a létrehozható közigazgatási vezetői tisztségeket a hivatalok alkalmazottai és a hivatalhoz tartozó terület lakosságszámának függvényében.

A tervezet megerősíti azokat a hivatalokat, amelyek az állampolgárok és a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokkal foglalkoznak. Az erre vonatkozó részletes intézkedéseket a törvény parlamenti jóváhagyását követően a kormány fogja kidolgozni és elfogadni a következő hat hónapban.

Egyszerűsödő eljárások és gyorsabb ügyintézés
A reform olyan, a közigazgatásban használható elektronikus kódot vezet be, amellyel minden szinten, a községektől a központi igazgatásig elérhetővé válik az online ügyintézés. Emellett egyszerűsít és egységesít néhány eljárást és hivatalos okmányt, például a forgalmi engedélyeket és az építkezésekhez kapcsolódó eljárásokhoz szükséges dokumentációt, így már az ország mind a 800 településén (comune) [önkormányzat. Szerk.] azonos formanyomtatványok lesznek.

Elégedetlen szakszervezetek
A három legnagyobb szakszervezet erősen kritizálta a kormány által elfogadott intézkedéscsomagot, kiábrándítónak nevezve a tervezetet. Szerintük a kormány nem volt elég bátor, s újból egy olyan reformot terjesztett a parlament elé, amely nem fogja pozitívan befolyásolni az állampolgárok és a közigazgatás kapcsolatát…”

Forrás:
Diétára fogják az olasz elefántot; Mandák Fanni; Kitekintő.hu; 2014. június 18.
Comune; Wikipédia