Skip to main content
közigazgatás: külföldönpolitikatársadalomterületfejlesztés

Hahn biztos az európaiak segítségét kéri a jövőbeli uniós városfejlesztési menetrend kialakításához

Szerző: 2014. július 22.No Comments

„Johannes Hahn regionális politikáért felelős uniós biztos arra kéri az Unió polgárait, hogy mondják el az uniós városfejlesztési menetrenddel kapcsolatos véleményüket – milyen formát öltsön és milyen módon valósuljon meg. A biztos azt kéri az érdekeltektől és a városlakóktól, hogy széles körben vegyenek részt az Európai Bizottság által közzétett hivatalos közleményhez kapcsolódó nyilvános konzultációban. Ez a felhívás arra az egyre növekvő igényre reagál, miszerint a városokat nagyobb mértékben be kellene vonni az uniós szakpolitikák kidolgozásába, az európai intézményeknek pedig egységesebben kellene kezelniük a városi kihívásokat.

„Az uniós szakpolitikák városi dimenziója” című bizottsági közlemény ismerteti az uniós városok helyzetét és a tagállamok várospolitikáját, valamint kitér a városiasodás globális dimenziójára. Hangsúlyozza, hogy az uniós városfejlesztési menetrendnek tükröznie kell az EU általános célkitűzéseit, emellett ki kell egészítenie a tagállamok nemzeti szakpolitikáit. Az Unió regionális és városfejlesztési politikáért felelős biztosa, Johannes Hahn így nyilatkozott: „Nem küzdhetünk meg Európa kihívásaival – többek között a szennyezéssel, a szegénységgel, a munkanélküliséggel és az energiaüggyel – és nem érhetjük el céljait, ha nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel az európai városokban. Az uniós városfejlesztési menetrendnek tiszteletben kell tartania a szubszidiaritást – de ha a városi dimenzió erősítésével javíthatunk az uniós szakpolitikán, akkor ezt meg kell tennünk, egyúttal nagyobb szerepet adva Európa városainak az Unió partnereiként. A ma indított konzultáció fontos lépés ennek megvalósításában.”

A biztos hozzátette: „Az emberek több mint kétharmada Európa városaiban él, ezért helyénvaló, hogy az uniós kohéziós politika reformja már előrébb helyezi a városokat és a városfejlesztést a politikai napirenden belül. Az uniós városfejlesztési menetrend még ennél is tovább megy – most a kulcsszereplőknek és maguknak a városlakóknak a véleményét szeretnénk megismerni. Úgy hisszük, hogy ha a politikai döntéshozatalban figyelembe vesszük a városokkal kapcsolatos ismereteket, az EU hatékonyabban tud reagálni nem csak a városi területeken élők változó igényeire, de mindazokéra is, akik ugyan a városon kívül élnek, de függnek annak szolgáltatásaitól.”

Ma a teljes uniós lakosság 72%-a él városokban, kisvárosokban és elővárosokban, és ez az arány 2050-re valószínűleg meghaladja a 80%-ot. A közlemény megállapítja, hogy az uniós szakpolitikák több mint kétharmada közvetlenül vagy közvetetten érinti a városokat és kisvárosokat – például a közlekedés, az energia vagy a környezet területén. A következetesség biztosítása és az ellentmondások elkerülése érdekében a városfejlesztési menetrend integráltabb módon közelítené meg a szakpolitika kialakítását.

A nyilvános konzultáció 2014. szeptember 26-ig tart, és olyan kulcskérdéseket tesz fel, mint például: Miért van szükség uniós városfejlesztési menetrendre? Mennyire legyen szűk a fókusza? Hol nyújthat az EU leginkább hozzáadott értéket? Be kell-e vonni a városokat a szakpolitika kialakításába? Ha igen, hogyan?

Háttér-információk
Az uniós városfejlesztési menetrendet szorgalmazók közé tartozik az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint maguk a városszövetségek. A Bizottság CITIES (városok) fórumot szervezett ez év februárjában az elképzelés továbbgondolása céljából.

A görög elnökség alatt a kohéziós politikáért felelős uniós miniszterek ez év áprilisában javasolták, hogy a helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű hozzájárulások alapján dolgozzanak ki egy ilyen menetrendet.

További információk
Memo: Kérdések és válaszok a városfejlesztési menetrendről és az uniós politikák városi dimenziójáról
„A jövő városai: befektetés Európába” fórum
EU Urban Policy Portal
Az EU által társfinanszírozott városfejlesztési projekteket bemutató videótár az EbS (Europe by Satellite) honlapján elérhető: http://ec.europa.eu/avservices
Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Forrás:
Hahn biztos az európaiak segítségét kéri a jövőbeli uniós városfejlesztési menetrend kialakításához; IP/14/858, 2014. július 22.
Az uniós szakpolitikák városi dimenziója – az uniós városfejlesztési menetrend legfontosabb elemei; Európai Bizottság; COM(2014) 490 final, 2014. július 17. (pdf) és ennek konzultációja