Skip to main content
gazdaság

Meghalt a cio, éljen a cdo!

Szerző: 2014. július 27.No Comments

„ Az elmúlt évek technológiai változásai, különösen a mobilitás és a Nagy Adat, a vállalati informatikai főnököket sem hagyták érintetlenül. A cio-k mellett megjelentek a cdo-k, vagyis a chief digital officer-ek is. Feladatuk, hogy lerombolják a szervezeti egységeket elválasztó falakat, és a teljes üzletmenetet a digitális kor kihívásainak megfelelően szervezzék újra. Mi lesz így a cio-kkal?!

Nem mindig egyértelmű az elnevezésük, nem mindig egyértelmű a feladatuk, nem mindig egyértelmű a pontos helyük a szervezetben, nem lehet tudni, mennyien vannak, de jönnek feltartóztathatatlanul, hogy egyre több cégben tűnjenek fel. Ők jelentik az üzleti vezetés legújabb reményét, hogy szervezetüket sikerül a modern digitális kor követelményeihez szabni. Ők a cdo-k, az a chief digital…officerek.

A nagy átalakító
Pontosan mit is csinál egy cdo? Az a szép az egészben, hogy ahány ház, annyi elképzelés. Mivel a szerep még új, semmi sincs kőbe vésve, és a frissen kinevezett cdo-k alighanem egymást is árgus szemekkel figyelik majd, hogy ki milyen jogosítványokkal és feladatokkal rendelkezik.

A fő irányok azonban jól kitapinthatóak. A cdo posztját a gyors és mindent átható technológiai fejlődés hívta életre. A közösségi hálózatok térnyerése, a mobil technológiák, a nagy adat és azzal összefüggésben az új adatelemzési feladatok – összességében a digitalizálódás – a vállalatok működésének minden területére hatással vannak. Így aztán egyre több cég ismeri fel, hogy a régi üzleti módszereket át kellene alakítani az új világnak megfelelően – hiszen a konkurencia sok esetben már ebbe a digitális világba született bele.

Ez a digitális „vérfrissítés”, a vállalat egészének és üzleti folyamatainak összehangolt digitalizálása lenne a chief digital officer egyik legfontosabb feladata. Nem azért nevezik ki, hogy technológiai döntéseket hozzon vagy a vállalat infrastruktúráját működtesse. Szerepe a nagy átalakítóé, akinek le kell bontania a vállalaton belüli funkcionális silókat, hogy megvalósítsa az átjárást az egyes szervezeti egységek és a különféle diszciplínák között. Ennek során nagy figyelmet kell fordítania az óriási mennyiségben beérkező adatok elemzésére.

Kiegészítő szerepekben
Ahogy a feladatok nem tisztázottak, úgy az is képlékeny még kissé, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó cdo-nak. Gyakori vélekedés, hogy erős technológiai vénával megáldott személynek kell lennie, aki azonban alaposan érti az üzletet is és világosan látja a vállalat vízióját, stratégiai céljait.

Ha ez ismerősnek hangzik, az nem a véletlen műve. 2008, a válság után ugyanezt mondták, amikor szóba került, milyen tulajdonságokkal kell bírni a jövő informatikai vezetőinek. Innentől kezdve elkerülhetetlennek látszik, hogy a cdo és cio előbb-utóbb egymás tyúkszemére lépjen.

Mivel a poszt még új, a cdo egyelőre nem fosztotta meg trónjától a cio-t – a két állás többnyire egymás mellett létezik a szervezetekben. Vannak, akik szerint ez akár így is maradhat. Tricia Blair, a Lincoln Financial Group cdo-ja a CIO magazinnak nyilatkozva azt mondta: nem ellenfeleknek, hanem partnereknek kellene lenniük; sőt, ebbe a partnerségbe még a marketingvezetőt is be kell vonniuk. (A marketingvezetőnek azért jut kiemelt szerep a digitális üzletmenetben, mert az ő fennhatósága alá tartozó területek az elsődleges felhasználói az új technológiáknak, a közösségi hálózatoknak vagy a nagy adatnak.) A három vezető mindegyike kicsit más nézőpontból tekint ugyanazokra a dolgokra, más a fókuszuk, és pontosan így tudják kiválóan kiegészíteni egymást a mindinkább komplexszé váló üzleti világban.

Csak egy maradhat?
Mások azonban korántsem látják ilyen rózsásnak a jövőt, és ebbe a körbe tartozik számtalan informatikai vezető is. Felmérések szerint a technológiai beruházások gyorsabban fognak emelkedni, mint 2006 óta bármikor; a költségcsökkentés helyét lassan átveszi a növekedés támogatása. Ezzel együtt a cio-k befolyása csökkenni látszik. A Harvey Nash fejvadász cég egész világra kiterjedő felmérése szerint 2014-ben az informatikai vezetők 50 százaléka játszik aktív szerepet a digitális stratégia kialakításában; egy évvel korábban ez az arány még 56 százalék volt.

Helyüket a jelek szerint a chief digital officerek veszik át. Legtöbben nem is a cio-k beosztottjai, hanem egyenesen a vezérigazgatónak jelentenek. Ez különösen fontossá tenné, hogy a cio-k valamilyen egyezségre jussanak a cdo-val és a többi, az információban érdekelt vezetővel az adatok tulajdonlását, célját és felhasználását illetően.

Ez egy darabig még mehet is, véli a Gartner egyik elemzése, de három-öt éven belül a cio és a cdo feladatkörei nagyon is egymásba csúszhatnak. Ilyenkor pedig aligha lesz értelme két külön vezetői posztot fenntartani: egyiküknek mennie kell, a másik pedig talán chief digital information officer-ként folytatja pályafutását. Hogy ő a mai cio lesz-e? Ez nem kis részben rajtuk múlik. Sokukban megvan a képesség és az akarat, hogy felvegyék a kesztyűt, és az új pozícióban is megállják a helyüket.

A siker titka
Ez hogyan sikerülhet nekik? Egy nemrégiben végzett, 300 vállalati vezetőre kiterjedő amerikai felmérés hat olyan kulcsmomentumot azonosított, amelyek elengedhetetlenek a chief digital officerek sikeréhez.

Teljes körű vállalati támogatás A belső hatalmi harcok és a folyamatosan változó technológiai környezet közepette óriási feladat lehet minden érintettet megnyerni a digitális vállalati jövőképnek. Az együttműködés megszervezése, a támogatás megszerzése ennek ellenére kritikus fontosságú.

Legyen digitális stratégia! Ne csak legyen, hanem fogalmazzák is meg egyszerű szavakkal, hogy a cégen belül mindenki értse, mit akar a vállalat a digitális technológiákkal.

Kísérletezzen az adatokkal! A cdo egyik fontos feladata, hogy felderítse a kapcsolatot az adatok és az ügyfelek között. A sikeres cdo-k bátran kísérleteznek az adatokkal, mielőtt végleges döntést hoznának.

Tartsa a kapcsolatot! A digitális átalakulás felelősei különösen erős szakmai kapcsolatokkal rendelkezik, mind az üzleti, mind a technológiai világban, és nem fél magánál okosabb emberekkel körülvenni magát.

Beszéljen több nyelven! Nem az idegen nyelvek fontosak, hanem az, hogy a technológiai és az üzleti emberekkel is képes legyen megértetni magát – mindkét csoport számára legyen képes elmagyarázni, mire számíthatnak egy-egy megoldástól.

Tűzzön ki mérhető célokat! Könnyebb végigvinni a digitális átalakítást, ha kisebb lépésekkel haladunk, amely külön-külön is mérhető eredményeket is hoznak, és kapcsolódnak a stratégiai vállalati célokhoz.”

Forrás:
Meghalt a cio, éljen a cdo!; Schopp Attila; IT Business; 2014. július 23.