közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Nyomtatványügyi időutazás

Szerző: 2014. augusztus 14.No Comments

A honvédelmi miniszter utasítást adott ki a nyomtatványrendszeresítés, módosítás és hatályon kívül helyezés szabályairól, valamint a Nyomtatványrendszeresítő Munkacsoport felállításáról és működésének rendjéről. Kiemelünk néhány mondatot. Érdeklődésünk tárgya: mennyire vannak digitalizálva (elektronizálva) a folyamatok?

„…4. § Az új nyomtatvány rendszeresítésére, a használatban lévő nyomtatvány belső tartalmának, rovatszerkezetének módosítására, továbbá az elavult nyomtatvány hatálytalanítására irányuló előterjesztésnek a következőket kell tartalmaznia:

b) a rendszeresíteni, a módosítani, hatálytalanítani kívánt nyomtatvány eredeti méretű kézirati példányát – két példányban –, grafikai mintáját nyomtatott és amennyiben létezik elektronikus formában,
c) a nyomtatvány papírminőségét, formai kialakítását,
d) az új nyomtatvány szigorú számadás-kötelezettségére, későbbi – kitöltést követő – minősíthetőségére vonatkozó igényt,
e) a nyomtatvány bevezetésének, módosításának, hatálytalanításának időpontját, a várható felhasználás éves mennyiségét,

h) a kitöltött vagy betelt nyomtatvány megőrzésére vonatkozó előírást és
i) a régi – hatályon kívül helyezésre javasolt – nyomtatvány megnevezését, raktári vagy más azonosító számát, az alkalmazás megszűnésének idejét, az alkalmazás megszüntetését elrendelő intézkedést vagy arra irányuló más belső rendelkezés tervezetét, valamint amennyiben szükséges, a további irattározására vagy megsemmisítésére vonatkozó javaslatot.

Az NYMCS a javaslat elbírálásakor megvizsgálja, hogy a bevezetésre tervezett nyomtatvány alkalmas-e a szükséges adatok rögzítésére és az esetleges gépi adatfeldolgozásra…”

Forrás:
A honvédelmi miniszter 50/2014. (VII. 28.) HM utasítása a nyomtatványrendszeresítés, módosítás és hatályon kívül helyezés szabályairól, valamint a Nyomtatványrendszeresítő Munkacsoport felállításáról és működésének rendjéről; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 38. szám, 2014. július 28.; 4918-4919. oldalak (pdf)