közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelete a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről

Szerző: 2014. augusztus 29.No Comments

„…1. § (1) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) közigazgatás-szervezéssel, a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatásával, valamint a kormányablakokkal összefüggő feladatait 2014. szeptember 1. napjától a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el. Az átvett feladatok, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által
vezetett minisztérium a KIH jogutódja.

9. § Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép…”

Forrás:
A Kormány 219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelete a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről; Magyar Közlöny; 2014. évi 117. szám, 2014. augusztus 28.; 12828-12830. oldalak (pdf)