közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1510/2014. (IX. 16.) Korm. határozata az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről

Szerző: 2014. szeptember 17.No Comments

„A Kormány
1. a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5. melléklet 2. pontja alapján, a strukturális és kohéziós támogatásokból megvalósuló európai uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím 200 000,0 millió forint összeggel történő túllépését az európai uniós támogatások Európai Bizottság általi átutalását követően a beérkező uniós források megfelelő előirányzaton történő bevételi elszámolására és a megnyitott előirányzat-felhasználási keret visszarendezésére vonatkozó kötelezettség mellett,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti előirányzat-túllépés összegét ütemezetten, a kifizetésekhez igazodva használja fel.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos”

Forrás:
A Kormány 1510/2014. (IX. 16.) Korm. határozata az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről; Magyar Közlöny; 2014. évi 127. szám, 2014. szeptember 16.; 13479. oldalak (pdf)