Skip to main content

Találat: Nemzeti Stratégiai Referencia Keret

Két kormányhatározat a Nemzeti Stratégiai Referencia Keretről

Forrás: A Kormány 1117/2015. (III. 6.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kötelezettségvállalási tervéről; Magyar Közlöny; 2015. évi 27. szám; 2015. március 6.; 2180-2181. oldalak (pdf) és A Kormány 1118/2015. (III. 6.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kifizetési tervéről; Magyar Közlöny; 2015. évi 27. szám; 2015. március 6.; 2181-2183. oldalak (pdf)

Részletek

A Kormány 1008/2015. (I. 20.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évi munkatervéről

„A Kormány 1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a források teljes felhasználásához szükséges kifizetési célok figyelembevételével operatív program, finanszírozó alap, célkitűzés és prioritási tengelyek szerint, havi bontásban határozza meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program kifizetési tervét; Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. január 30. 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a források teljes felhasználásához szükséges kifizetési célok figyelembevételével operatív program, finanszírozó alap, célkitűzés és prioritási tengelyek szerint, havi bontásban határozza meg a Környezet és...

Részletek

A Kormány 1510/2014. (IX. 16.) Korm. határozata az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről

„A Kormány 1. a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5. melléklet 2. pontja alapján, a strukturális és kohéziós támogatásokból megvalósuló európai uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím 200 000,0 millió forint összeggel történő túllépését az európai uniós támogatások Európai Bizottság általi átutalását követően a beérkező uniós források megfelelő előirányzaton történő bevételi elszámolására és a...

Részletek

A Kormány 1415/2014. (VII. 23.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásával kapcsolatos egyes intézkedésekről

„A Kormány ... 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a határozatnak megfelelően biztosítsa a kifizetési célok teljesülését az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban és az Államreform Operatív Programban. Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: azonnal...” Forrás: A Kormány 1415/2014. (VII. 23.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásával kapcsolatos egyes intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2014. évi 101. szám, 2014. július 23.; 11571. oldal (pdf)

Részletek

A Kormány határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásának előrehaladásáról és kapcsolódó intézkedésekről

„... felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozattal elfogadott 2014. évi munkatervének megfelelően biztosítsa a tervezett kötelezettségvállalások megtételét az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban és a kifizetési céltól történő elmaradás felszámolását az Államreform Operatív Programban, Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár Határidő: 2014. április 30...” Forrás: A Kormány 1249/2014. (IV. 18.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásának előrehaladásáról és kapcsolódó intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2014. évi 55. szám, 2014. április 18.; 5532. oldal (pdf)

Részletek

Változik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata

„...(2) Az NFM utasítás 1. melléklet 2. függelék 4.6.2.1. b) pontja a következő 32–34. alponttal egészül ki: (Monitoring és Pénzügyi Főosztály Funkcionális feladatai körében:) „32. ellátja a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai, valamint a 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai vonatkozásában, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott előirányzatok vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyző, továbbá az érvényesítő feladatokat; ... (Szabályossági és Pénzügyi Főosztály Funkcionális feladatai körében:) „27. ellátja a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai, valamint a 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai vonatkozásában, illetve egyéb, jogszabályban...

Részletek

A Kormány 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről

Forrás: A Kormány 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozata a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről; Magyar Közlöny; 2014. évi 16. szám, 2014. február 7.; 2069-2071. oldalak (pdf) Lásd még: Új Magyarország Fejlesztési Terv : Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007–2013 (pdf)

Részletek