Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat a 2014. II. félévben meghirdetni tervezett európai uniós pályázati felhívásokhoz kapcsolódó feladatokról

Szerző: 2014. szeptember 17.No Comments

„A Kormány
1. felhívja az érintett minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2014–2020-as tervezési időszak keretében az elsőként meghirdetésre kerülő pályázatok megjelentetéséhez szükséges szakmai munkát kezdjék meg az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2014. október 6.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2014–2020-as tervezési időszakban meghirdetésre kerülő pályázatok megjelentetéséhez szükséges jogi és technikai feltételeket biztosítsa.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2014. október 6.

1. melléklet az 1509/2014. (IX. 16.) Korm. határozathoz

OP neve Felelős tárca Pályázati kiírás címe Pályázati kiírás keretösszege (Mrd Ft)
GINOP NGM Fiatalok vállalkozóvá válása 4,0
GINOP NGM Munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló projektek 4,0
EFOP EMMI Kisgyermekkori nevelés támogatása 1,5
EFOP EMMI Felzárkóztató egészségügyi szakképzési program 0,7
KEHOP NFM Ivóvízminőség-javítás 8,7
KEHOP NFM Szennyvízelvezetéssel és szennyvízkezeléssel kapcsolatos fejlesztések 50,0

Forrás:
A Kormány 1509/2014. (IX. 16.) Korm. határozata a 2014. II. félévben meghirdetni tervezett európai uniós pályázati felhívásokhoz kapcsolódó feladatokról; Magyar Közlöny; 2014. évi 127. szám, 2014. szeptember 16.; 13478-13479. oldalak (pdf)