Skip to main content
közigazgatás: magyar

A megyék fő feladata a területfejlesztés

Szerző: 2014. szeptember 28.No Comments

„Veszprém megye területfejlesztéshez kapcsolódó elképzeléseit, céljait ismertették a 2014-2020 közötti időszakra pénteken, a megyeházán.

A cél az, hogy Veszprém megye minél több forrást tudjon lehívni a következő hét éves fejlesztési ciklusban az Európai Unió által biztosított keretekből – derült ki a megyeházán tartott rendezvényen. A helyi önkormányzati törvény értelmében a megyék váltak a területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé, ennek megfelelően Veszprém megyének is meg kellett fogalmaznia ez irányú elképzeléseit. Az úgynevezett területfejlesztési koncepció határozza a megye fejlődésének főbb irányait, stratégiai céljait.

Imre László megyei jegyző közölte: olyan kitörési pontok vannak a megyében, melyek fejlesztésével új munkahelyeket tudnak létrehozni. Hozzátette, a kitűzött fejlesztési célok csak a megye közúthálózatának fejlesztésével összhangban lesznek elérhetők.

Schuchmann Péter ügyvezető igazgató a tervezők nevében mutatta be a folyamat főbb állomásait. Elmondta, négy fő beavatkozási területet vettek figyelembe a tervek meghatározásánál. Ezek a térség és a helyi gazdaság fejlesztése, a megye sajátos területi adottságainak, természeti és turisztikai erőforrásainak a kiaknázása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a lakosság életminőségének javítása. Schuchmann Péter hangsúlyozta, szinte valamennyi területen markánsan érződik Veszprém pozíciója. Hozzátette: a balatoni térség fejlesztése nem képzelhető el a szomszédos megyékkel való hatékony együttműködés nélkül.

A pénteki rendezvényen bemutatott programok alapján készítik majd el azoknak a projekteknek a listáját, melyekből a következő hét éves időszak beruházásai valósulhatnak majd meg.”

——————-

„Munkaterv szerinti utolsó ülését tartotta a Veszprém Megyei Közgyűlés szeptember 25-én, a veszprémi Megyeháza Szent István termében.

Az ülés megkezdése előtt Polgárdy Imre alelnök rövid visszatekintésben emlékezett meg az elmúlt négy év megyei önkormányzatot érintő eseményeiről. Kiemelte, a ciklus kezdetén a megye legfőbb feladata az intézményfenntartás volt. Széleskörű ágazati intézményrendszerrel működött, azonban már jól láthatóak voltak a folyamatos financiális és hatásköri problémák. A működésben a legnagyobb gondot az ellátandó feladatok és a finanszírozás aránytalansága jelentette. Hangsúlyozta, 2012-ben a megyei önkormányzatok és volt intézményeik, több mind húsz év nehézségeit maguk mögött hagyva új lehetőséget kaptak. A konszolidációnak köszönhetően sikerült egy új, működőképes önkormányzati struktúrát kialakítani, s megyénk területfejlesztésének alapköveit lefektetni.
Kiemelendőnek tartotta, hogy létrehozásra került és hatékonyan működik a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, valamint a Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A Kollégiumi munka által megvalósuló összefogás legfrissebb eredményeként az elmúlt héten lebonyolításra került az intelligens szakosodás alapú kutatási és innovációs stratégia (S3) megyei workshopja, melynek eredményeként Veszprém megye társadalmi, gazdasági és tudományos életének meghatározó szereplői közösen gondolkodva, jövőbe mutató javaslatokat fogalmaztak meg.

Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről Dr. Radovits Tibor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke adott tájékoztatást, melynek során hangsúlyozta, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai szervezetei egyet értenek a munkaigényes ágazatok fejlesztését előirányzó kormányzati szándékkal, amely Veszprém megyének kiemelt jelentőségű.

A jövő alapjait meghatározó dokumentumról döntést hozva fogadta el a testület Veszprém Megye Területfejlesztési Programját, továbbá a Balaton Kiemelt Térség Programjának véleményezésére is sor került. A ciklus utolsó munkaülésén fogadta el a testület a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010-2014 közötti időszakban végzett tevékenységéről készített részletes hivatali beszámolót, valamint a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót…”

Forrás:
A megyék fő feladata a területfejlesztés ; Balassa Gergő; veol.hu; 2014. szeptember 26.
A ciklus utolsó ülését tartotta a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Veszprém Megyei Önkormányzat; 2014. szeptember 26.