közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalomterületfejlesztés

A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében

Szerző: 2014. október 1.október 4th, 2014No Comments

„…A disszertáció során három meghatározó célom volt:
1. Bemutatni – szélesebb rálátást biztosítva – a francia területfejlesztési és ezen belül a vidékfejlesztési gondolkodásmódot, a működetéséhez kialakított intézményrendszert, jogszabályi hátteret és a tervezési módszereit, azok földrajzi jellemző elemeit.
2. Elemezni a francia kistérségi szerveződések fejlődésének történetét és a legfontosabb változásokat összevetni a magyar települési társulásokéval.
3. Feltárni a francia és magyar települési (mikro-regionális) együttműködések közötti hasonlóságokat és különbségeket, különös tekintettel a létrejöttüket és működésüket segítő és gátló tényezőket.

A disszertációm főbb kérdései a következők:
– A terület- és vidékfejlesztési célokat is szolgáló, jelentős múltra visszatekintő franciaországi „vidéki-városi tér” lehatárolásának módszerei alkalmazhatók-e Magyarországon?
– Melyek azok a főbb tényezők és jellemzők, amelyek révén a francia települési társulások eredményesebbek, sikeresebbek lehetnek?
– A magyarországi települési társulások jövőjét illetően milyen jövőbeli lehetőségek vázolhatóak fel?…”

Forrás:
A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében; Korom Annamária; Szegedi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola; 2014. szeptember 29. (pdf)