közigazgatás: külföldöntávközlés

Távközlés: a Bizottság csökkenteni kívánja az európai szabályozott piacok számát

Szerző: 2014. október 12.No Comments

„Az Európai Bizottság a mai napon a tagállamokkal egyetértésben úgy határozott, hogy – tekintettel a piaci és technológiai fejlődésre – két európai távközlési piacot ki kell vonni a szabályozás alól, és két másikat újra kell definiálni. Az intézkedések azonnali hatállyal alkalmazandók.

Az említett két liberalizált piac:

  • a vezetékes telefonszolgáltatás kiskereskedelmi piaca; valamint
  • a helyhez kötött híváskezdeményezés nagykereskedelmi piaca.

A Bizottság ezenfelül a szabályozási terhek korlátozása érdekében a széles sávú hozzáférési szolgáltatás két piacát újra kívánja definiálni, ami elengedhetetlen a széles sávú infrastruktúrához való versenyalapú hozzáférés biztosítása és a beruházások megvalósítása céljából.

A Bizottság fokozottan összpontosít az üzleti felhasználók speciális igényeire, hogy a versenyen alapuló konnektivitás az egész gazdaságban hozzájáruljon a növekedéshez.

@NeelieKroesEU, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott a témában: „Nagy örömmel tölt el, hogy bejelenthetem a bürokrácia csökkenését a távközlési ágazatban. Ezt a távközlési piacon tapasztalható fokozódó verseny eredményezte, és egy lépéssel közelebb visz minket a „behálózott kontinens” megvalósításához.”

Miért volt szükség a helyhez kötött távközlési piacok liberalizálására?
A helyhez kötött hívások mennyiségének csökkenését tapasztalhatjuk, mivel a vásárlók olyan alternatív megoldásokhoz fordulnak, mint az internetes hangátviteli (VoIP) vagy mobil szolgáltatások, ezenfelül alternatív lehetőségeket – például hálózatsemleges online (OTT) szolgáltatókat – vesznek igénybe. A továbbra is a vezetékes telefonszolgáltatást előnyben részesítők pedig most számos különféle platformon keresztül hozzáférhetnek a vezetékes hálózathoz, például a hagyományos telefonhálózat, illetve optikai vagy kábelhálózatok révén, valamint az átengedett helyi hurkokon keresztül széles sávú és hangszolgáltatásokat kínáló alternatív üzemeltetők által. Mindez azt jelzi, hogy nőtt a verseny.

Miért maradnak egyes piacok továbbra is szabályozás alatt?
Mivel bizonyos távközlési piacokon továbbra is magasak a belépési korlátok, és a közeljövőben kis esélye van a verseny kialakulásának.

Ez az ajánlás újradefiniálja azon széles sávú piacok határait, amelyek a kiskereskedelmi széles sávú szolgáltatások nyújtásához szükséges nagykereskedelmi termékeket ölelik fel (a 3a., 3b. és 4. új piac felváltja a 2007-es ajánlás 4., 5. és 6. piacát). Az új szabályok elismerik, hogy a „virtuális hozzáférési termékek” a fizikai átengedés helyettesítőinek tekinthetők, amennyiben azok bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek.

Háttér-információk
Az uniós távközlési szabályozás szerint a Bizottság ajánlást fogad el az érintett termék- és szolgáltatáspiacokról, és rendszeresen felülvizsgálja azt.

Az ajánlás felülvizsgálata keretében nyilvános konzultációra 2012. október 16. és 2013. január 8. között került sor (lásd: IP/12/1105). A Bizottság egy külső jelentést is készíttetett, amelyet 2013 októberében tett közzé. Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) 2014 júniusában fogadta el az érintett piacokkal kapcsolatos ajánlásra vonatkozó véleményét.

Ezen érintett piacok 2020-ig szabályozás alatt maradnak.

Hasznos linkek:

Forrás:
Távközlés: a Bizottság csökkenteni kívánja az európai szabályozott piacok számát; Európai Bizottság; IP/14/1112, 2014. október 9.