Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalomtudomány

A közigazgatás-tudomány kezdetei és a Polizeiwissenschaft szerepe Magyarországon

Szerző: 2014. november 15.No Comments

„A tanulmány egykorú latin és német nyelvű források alapján, továbbá a külföldi és a hazai másodlagos szakirodalom álláspontjait felvonultatva új nézőpontból, elemzően mutatja be a 18. századi német–osztrák kameralisztikatudomány közigazgatási irányultságú ágának (Polizeiwissenschaft) hazai hatásait. E tudományszak hazánkra leginkább befolyást gyakorló művelője az osztrák Joseph von Sonnenfels volt, aki elsőként oktatta a témakört a bécsi egyetemen Mária Terézia idejében, aki az általa uralt valamennyi államban elrendelte a diszciplína oktatását. Magyarország esetében ez 1769-ben kezdődött meg a nagyszombati egyetemen. Vizsgálni szükséges azt is, hogy a Polizeiwissenschaft hazai reprezentánsai munkáikban hogyan dolgozták fel a közigazgatási kérdéseket, illetve mennyiben volt ez mintakövető, s miben álltak a hazai egyéni megoldások. Említendő a hazai, e tárggyal foglalatoskodó tudósok közül Ehrenfels Gáspár, Reviczky József, Beke Farkas, Szentkirályszabadjai Rosos Pál, valamint Huber Ferenc munkássága, melyet a tanulmány az eredeti források feldolgozásával mutat be.”

Forrás:
A közigazgatás-tudomány kezdetei és a Polizeiwissenschaft szerepe Magyarországon; Koi Gyula; Állam- és Jogtudomány; LV. évfolyam, 2014. 2. szám, 27-49.oldalak (pdf)
Lásd még: Polizeiwissenschaft (Wikipédia, angolul) és Polizeiwissenschaft (Wikipédia, németül), valamint Kameralwissenschaft és Cameralism
Négy portré (Mária Terézia, Kaunitz, Zinzendorf, Sonnenfels); H. Balázs Éva; Történelmi Szemle; 1986/3-4, 553-573. oldalak (pdf)