Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben

Szerző: 2014. november 16.No Comments

„ A magyar önkormányzati rendszer a közpénzügyi rendszer fontos része. Az önkormányzati rendszer részesedése az államháztartási kiadásokban 2010-ben 20 százalék körül volt, de a végbement feladatátrendezés után is 11–12 százalékot tesz ki. Az 1990 óta működő önkormányzati rendszerben 2012-től kezdődően alapvető változások mentek végbe, ami még most is tart. Ennek a cikknek nem célja a változások értékelése, az új önkormányzati rendszer bárminemű összehasonlítása a korábbi rendszerrel. Bár a végrehajtott változtatások döntő része azokon a szakmai javaslatokon nyugszik, amelyekben a szakértők körében konszenzus volt, az új önkormányzati törvény elfogadása óta eltelt idő még kevés egy átfogó értékeléshez. Ebben a cikkben olyan elemzési keret felvázolására teszek kísérletet, amely alkalmas lehet a változások elemzésére. Az önkormányzati rendszert meghatározó rendszeralkotó elemek közül négyet emelek ki: az önkormányzatok feladatrendszere, a finanszírozási rendszer, a rendszer működési kereteit meghatározó szabályrendszer és a szervezetrendszer. Tapasztalataim szerint ezek vizsgálata tűnik a legfontosabbnak, ha az önkormányzati rendszerről mint közpénzügyi rendszerről akarunk beszélni. E rendszeralkotó elemek között nagyon szoros kölcsönkapcsolatok vannak, egyszerre mozognak. Ebből következik, hogy minden változtatási javaslat akkor lesz értelmes, ha ezt az interdependenciát állandóan szem előtt tartjuk. A téma kifejtésénél a közpénzügyi szemléletet részesítem előnyben, a rendszer jogi összefüggéseit csak érintem.”

Forrás:
Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben; Sivák József; Pénzügyi Szemle; 2014/3; 301-315. oldalak (pdf)